ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ร่วมกันให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ (ร่าง) จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ร่วมกันให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ (ร่าง) จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

hot!
Date added: 06/09/2016
Date modified: 06/09/2016
Filesize: Empty
Downloads: 142

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ร่วมกันให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ

(ร่าง) จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยกรุณาส่งความเห็น ข้อเสนอแนะมาที่

E-mail : siriporn.arunsangsuree@gmail.com

(นางสาวสิริพร อรุณแสงสุรีย์)