ไฟล์ประกอบการบรรยายวิทยากร ทบทวนความรู้ 10 ก.ย. 59

ไฟล์ประกอบการบรรยายวิทยากร ทบทวนความรู้ ครั้งที่ 2/59

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 59

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

องค์ความรู้ทฤษฏีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ องค์ความรู้ทฤษฏีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

hot!
Date added: 09/15/2016
Date modified: 09/15/2016
Filesize: Empty
Downloads: 274

องค์ความรู้ทฤษฏีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผศ.ชานนท์  โกมลมาลย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

 

รูปแบบและทักษะในการทำงานสังคมสงเคราะห์ รูปแบบและทักษะในการทำงานสังคมสงเคราะห์

hot!
Date added: 09/15/2016
Date modified: 09/15/2016
Filesize: Empty
Downloads: 290

รูปแบบและทักษะในการทำงานสังคมสงเคราะห์

โดย อ.ปรียานุช โชคธนวณิชย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ผศ.โสภา  อ่อนโอภาส ผศ.โสภา อ่อนโอภาส

hot!
Date added: 09/15/2016
Date modified: 09/15/2016
Filesize: Empty
Downloads: 386

ผศ.โสภา  อ่อนโอภาส

 
- การนิเทศงานสังคมสงเคราะห์
- การประเมินในงานสังคมสงเคราะห์และเครื่องมือฯ
- การเสริมพลังอำนาจ
- พรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 2556 
- สรุปบทเรียนการสอบข้อเขียน
 

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ความรู้กฎหมายเพื่อใช้ในงานสังคมสงเคราะห์เด็กและครอบครัว ความรู้กฎหมายเพื่อใช้ในงานสังคมสงเคราะห์เด็กและครอบครัว

hot!
Date added: 09/15/2016
Date modified: 09/15/2016
Filesize: Empty
Downloads: 228

ความรู้กฎหมายเพื่อใช้ในงานสังคมสงเคราะห์เด็กและครอบครัว

คุณวาสนา เก้านพรัตน์

ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

 

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

การวางแผนและเครื่องมือ การวางแผนและเครื่องมือ

Date added: 09/23/2016
Date modified: 09/23/2016
Filesize: Empty
Downloads: 33

การวางแผนและเครื่องมือ

คุณบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

 

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.