อบรม อบรม

อบรม

การอบรมในรอบปี 2556

1.สมาคมฯจัดอบรมเรื่องการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (Case review)  ดำเนินการจัดอบรม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 11และ18 มกราคม 2556 โดยทางสมาคมฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้รุ่นละ 40 คน แต่มีคนสมัครเข้ามาถึงรุ่นละ 70 คน บรรยากาศในการอบรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมซึ่งนำการเขียนรายงานการปฏิบัติงานของตัวเองมาเพื่อแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่มร่วมกับวิทยากรของสมาคมฯ 

2.สมาคมฯจัดหลักสูตรการอบรมผู้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 6-11 พฤษภาคม 2556  รุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2556 และรุ่นที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 19-21 และ 1-2 มิถุนายน 2556  ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นที่1 จำนวน 79 คน รุ่นที่2 จำนวน 89 รุ่นที่3 จำนวน 91คน รวม 259 คน

3.สมาคมฯจัดหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มสค.) และ เพื่อให้มีคุณสมบัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 25-26  พฤษภาคม 2556  ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมจำนวน 31 คน และนักวิชาการเข้าร่วมจำนวน 50 คน

รายละเอียด...
เล่าเรื่องจากโสภา อ่อนโอภาส เล่าเรื่องจากโสภา อ่อนโอภาส

เล่าเรื่องจากโสภา อ่อนโอภาส

เล่าเรื่องจากโสภา อ่อนโอภาส จิปาถะที่อยากเล่าสู่กันฟัง

รายละเอียด...
เรื่องเล่าจากสมาคมฯ เรื่องเล่าจากสมาคมฯ

เรื่องเล่าจากสมาคมฯ

เรื่องเล่าจากสมาคมฯ เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวที่สำคัญของสมาคมฯ

รายละเอียด...