แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

วางแผน เตรียมงานเว็บสภาวิชาชีพ

นำขึ้นเว็บ โดย วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2556 16:26

วันที่ 6 พ.ย. 2556  ณ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รพ.ตำรวจ มีการประชุมกลุ่มย่อยของกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ประกอบด้วยทีมเลขาธิการสภาวิชาชีพฯ  และทีมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมกันประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพ และอบรมการทำเว็บไซต์ของสมาคมฯ 

{gallery}sapa56{/gallery}

          ทั้งนี้นำทีมโดยพี่สุนัน   ดร.ทิพาภรณ์   อ.โสภา  อ.สมศักดิ์  และพ.ต.อ.หญิงจิรวัส  รวมทั้ง คุณนวลฉวี ,คุณคมกริช  จากคณะกรรมการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  คุณสายสุดา  และคุณอัญชลี  นักสังคมสงเคราะห์จากศูนย์บริการสาธารณสุข  สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร    ร่วมกันคิด  ร่วมกันทำ เพื่อพัฒนาข่าวสารเว็บไซต์ของสมาคมฯให้ทันต่อเหตุการณ์   

 

ร่างกำหนดการกิจกรรมสภา

นำขึ้นเว็บ โดย วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2556 13:13

ร่างกำหนดการสอบและอบรมสภาวิชาชีพ

 

            จากการประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เมื่อวันที่ 1 พย.2556 สภาได้เห็นชอบให้กำหนดกิจกรรม การอบรมการเขียน case review การประเมิน มสค.  การอบรมหลักสูตรเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ที่มิได้สำเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์และมีประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปีกรุณารออีกนิดนะคะ เพราะสภาได้มอบหมายให้สมาคมนักสังคมสงเคราะห์และสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์จัดทำร่างหลักสูตรอยู่คะ  กิจกรรมการขอขึ้นทะเบียนเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตมีตามร่างดังนี้นะ ( หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปคะ)

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

การขอรับการประเมิน มสค.

10-11  มกราคม 2557

 

 

28-29 มีนาคม 2557

 

 

13-14 มิถุนายน 2557

 

อบรมการเขียน case review

10-11 มีนาคม 2557  

สภาวิชาชีพสัญจรและการประชาสัมพันธ์

 จ.เชียงใหม่

 

28-29 เมษายน 2557

จ.ขอนแก่น

 

26-27 พฤษภาคม 2557

จ.สุราษฏ์ธานี

 

27-28 มิถุนายน

กรุงเทพ.

การอบรมหลักสูตรกลาง ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป

  

10-15 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

12-17 พฤษภาคม 2557

 

 

21-26 กรกฎาคม 2557

หากมีจำนวนมากพอจึงจะจัดอบรมหรืออาจเป็นหลักสูตร 5-10 ปี

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์: ตอนสำนักงานกับแผนงาน

          การเขียนเรื่องเล่าเรื่อยเปื่อยตามประสาคนที่เพิ่งเข้ามาเรียนรู้อีกแง่มุมขององค์กรวิชาชีพที่ถือว่าเป็นองค์กรอิสระทำหน้าที่ตามกฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พศ.2556 ครั้งแรกผ่านไปรู้สึกสนุกที่ได้บันทึกเหตุการณ์ สาระ ความคิดเห็นในมุมมองของตนเองอีกทั้งคาดหวังว่าจะพอเป็นข้อมูลความเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นทางการให้นักสังคมสงเคราะห์ได้รับรู้คร่าวๆ

          ความเคลื่อนไหวต่อเนื่องหลังจากประชุมสภาชุดใหญ่แล้วก็มีงานที่ท่านนายกประสานกับพี่ชินชัยเรื่องพื้นที่ตั้งสภาขณะนี้เราได้พื้นที่เล็กๆขนาด 2.90*4เมตรที่เป็นส่วนหนึ่งของห้องคอนโทรลที่มีแผงวงจรควบคุมระบบไฟ ระบบปรับและระบายอากาศของตึก(เดาเอาคะมีแผงๆๆแบบในห้องอัดเสียงเลยคะ)อยู่ข้างในอีกชั้น พื้นที่ขนาดนี้คงพอตั้งโต๊ะทำงานได้ 2 ตัว มุมเยี่ยมเยียนจากสมาชิกได้อีก 2-3 คน จุดเริ่มต้นอันอบอุ่นของเรา (อ้าวข่าวล่า....ห้องนี้มีประตูแต่ปิดไม่ได้เพราะใช้รวมกับห้องคอนโทรลที่ต้องเปิดตลอด 24 แล้วเอกสารความลับและเครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงานจะถูกใครหิ้วไปใช้ก็ได้นิ ถ้าหิ้วเอามาคืนก็ดีถ้าไม่คืนล่ะ ช่วยคิดหน่อยว่าจะไปต่ออย่างไรดี )

          ในฐานะแม่บ้านของสภาคงต้องจัดระบบสำนักงานและอุปกรณ์ที่จำเป็นในเบื้องต้น โอ้..งานหนักและถ้าจะผิดคนตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยเป็นแม่บ้านสักเรื่อง ไม่ละเอียดลออพอที่จะเป็นแม่บ้าน ต้องมาเรียนรู้ตั้งแต่การจัดตกแต่สำนักงาน การซื้อโต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ทำกระดาษ ซองตราสภา ใบเสร็จ ที่ประทับตราสัญญาลักษณ์ งานธุรการรับและส่งจดหมายออกจดหมายเข้า  น้ำ ไฟ โทรศัพท์ แฟกซ์ ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและwifi ฯลฯ ถ้าช่วงนี้ต้องรบกวนปรึกษาขอความช่วยเหลือจากท่านใดก็ถือว่าช่วยแม่บ้านจำเป็นมือใหม่นะคะและขออาสาหนุ่มๆสาวๆหรือท่านผู้ใช้งานออนไลน์เชี่ยวชาญมาช่วยกันเป็นส่วนของสำนักงานเลขาออนไลน์

          งานที่หนักใจอีกอันของแม่บ้านคงเป็นเรื่องเงินๆทองคะเริ่มต้นชีวิตแม่บ้านด้วยเงินติดบ้าน5แส่นกว่าบาทต้องจ้างผู้ช่วยแม่บ้านที่มาทำงานประจำสำนักงานหนึ่งคนปีแรก พม.ช่วยแต่สภาต้องจ่ายเพิ่ม รวมนานาสารพันที่ต้องดำเนินการตามแผนเร่งด่วน 1 ปีของสภาต้องใช้เงินกว่า4 แสนเงินหมดภายในปีหนึ่งแล้วปีต่อๆไปจะทำอย่างไร งานหารายได้ต้องมาแล้ว สภาวิชาชีพทั่วไปเขาอยู่ด้วยเงินขึ้นทะเบียนจากสมาชิกแต่สมาชิกเรายังมาขึ้นทะเบียนไม่ถึงครึ่งของจำนวนนักสังคมที่คาดประมาณว่ามีสัก 2000 คน แม่บ้านจึงอยากมีผู้ช่วยแม่บ้านที่เรียกเก๋ไก๋แบบอินเตอร์ว่า hub จังหวัด ที่จะช่วยกระจายข่าวสาร และเก็บข้อมูล ของนักสังคมในจัดหวัดซึ่งมีหลายสังกัดทั้งรัฐและเอกชนเพื่อให้มาอบรม มาสมัครขึ้นทะเบียนหรือบางครั้งก็ตรวจสอบข้อมูลบางอย่างให้คะ ผู้ช่วยแม่บ้านเป็นงานอาสาคะ ไม่เป็นทางการ มีแต่รอบยิ้มของท่านนายก ท่านกรรมการ และแม่บ้านเป็นกำลังใจยังมี hubไม่ครบทุกจังหวัดเลยคะ สมัครกันหน่อยนะ

          มาคุยเรื่องร่างแผนเร่งด่วนในปี 57 ของสภากันดีกว่าจะได้มาช่วยกันได้ถูกว่าจะทำอะไรกันบ้างแผนคร่าวๆมีดังนี้

          ร่างแผนปฏิบัติการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ปี 2557 (1ตุลาคม2556 -30กันยายน2557)

      1.แผนปฏิบัติการด้านการตั้งสำนักงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการสื่อสาร แผนนี้เป็นเรื่องจัดจ้างคนและซื้ออุปกรณ์สำนักงาน การสื่อสารออนไลน์โดยการทำเวปไซด์ ระบบฐานข้อมูลสมาชิก ซึ่งระบบฐานข้อมูลสมาชิกจะเป็นส่วนสำคัญในอนาคตเพราะต้องมีทั้งการการสอบ รับขึ้นทะเบียน การต่อใบอนุญาต ข้อมูลต้องเป๊ะและทันสมัย ต้องมีจุลสารทั้งออนไลน์และแบบเป็นฉบับแจกจ่ายอีก  คิดรวมเป็นเงิน 300,000 บาท

      2. แผนการจัดการอบรม ประ ชุม สัมมนาเพื่อนำนักสังคมสงเคราะห์สู่กระบวนการรับอนุญาต  ในแผนนี้ประกอบด้วยการจัดอบรมตามภูมิภาค 5 แห่งเพื่อประชาสัมพันธ์พร้อมกับการฝึกอบรมการเขียน case review  แผนนี้กระทรวง.พม.ให้งบสนับสนุน นอกจากนี้ยังต้องจัดทำหลักสูตรและอบรมนักสังคมที่จบวุฒิอื่นทั้งคนที่มีประสบการ 10 ขึ้นไป คนที่มีประสบการณ์ 5-10 ปี และคนที่มีประสบการณ์ 2-5 ปี ซึ่งโครงการนี้คงต้องเป็นการสมทบจากหน่วยงานหรือผู้รับการอบรมด้วยเพราะกระทรวงพม.ให้งบสนับสนุนบางส่วน

      3. แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภา อันได้แก่การจัดประชุมคณะกรรมการ 32 คน ระยะแรกอาจต้องประชุมทุกเดือนเพราะมีเรื่องต่อเนื่องมากมายตามาภาระหน้าที่ของสภาที่กำหนดไว้12ข้อใน มาตรา 6 ของพรบ.วิชาชีพ และการทำงานหลายครั้งต้องมีการทำงานประชุมกลุ่มย่อย หรือคณะทำงานชุดเล็กตามที่สภามอบหมายอีก ดูแล้วก็มีหลายเรื่องหลายกลุ่มเช่นการผลักดันเร่งด่วนของนักสังคมการแพทย์เรื่องความก้าวหน้าของสายงานนักสังคมที่ส่งเรื่องเครื่องมือการทำงานมาให้สภารับรองซึ่งสภาได้ตั้งคณะทำงานชุดเล็กพิจารณาเบื้องต้น ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องมาจ่อคิวอีก เช่น นักสังคมป.วิ  มาตรฐานการให้บริการและการออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักสังคม งานประชุมกันทั้งปีใช้งบแค่ค่าอาหารและของว่างก็เกือบแสนแล้วแล้วยังต้องจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอีก

   4.แผนหารายได้........ช่วยกันคิดหน่อยคะว่าจะทำอย่างไรให้แม่บ้านมีเงินจ่ายค่ะตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีและอื่นๆจิปาถะ  มีแผนอื่นๆอีกนะคะ เช่นการสอบประเมินความรู้ในอีก 3 ปี ซึ่งอายุของสภาและการขึ้นทะเบียนของพวกเราทุกคนเป็นแบบชั่วคราวซึ่งภายใน 2 ปีกว่านี้ต้องวางระบบการสอบใบประกอบวิชาชีพ

                บทสรุปประจำวันเมื่อเลขากล้าขอความช่วยเหลือกลางอากาศขนาดนี้แล้วท่านทั้งหลายจะไม่ยื่นมือมาช่วยกันสร้างห้องทำงานและแผนงานของสภาหรือคะ บทสรุปสั้นๆก็ด้านล่างนี่เลยนะคะ

  1. มาช่วยกันเป็น hubจังหวัด ถ้าท่านเป็นแล้วช่วยกันสะกิดเพื่อนๆจังหวัดข้างที่น้ำยังไม่ท่วมและยังไม่มีใครในจังหวัดอาสา ส่วนจังหวัดที่น้ำท่วมไว้รอน้ำลดก่อนคะ
  2. มาช่วยกันเป็นทีมเลขาอาสาออนไลน์ ถึงจะออนไลน์แต่เราคงต้องทำงานร่วมกันแบบเห็นหน้าเห็นตาและมาประชุมกันบ้าง ขอหนุ่มสาวแถบกรุงเทพ ปริมณทล ที่สนใจเทคโนโลยี่และมีใจรักงานบริการ ( ขอบ่องตง..นักสังคมช่างเอ๊ะช่างถามเก่งจริงๆ เลขาคนเดียวตอบไม่ทันเลยคะ ยิ่งเปิดทุกช่องทางก็ถามทุกช่องทางแม้ในฝันยังตามมาถามเลยคะ)
  3. ท่านนักสังคมที่จบสังคมสงเคราะห์ ท่านเตรียมเอกสารหลักฐานการขอรับการประเมิน มสค.และเขียน case review ไว้ได้ หรือถ้าเสร็จแล้วก็ส่งมาได้ตามกระบวนการของ กสค.ได้ ตามแผนคร่าวตอนนี้อาจจัดสอบ มกรา  มีนา  พฤษภา ( รอยืนยันจากการประชุมสภาอีกครั้ง)
  4. ท่านนักสังคมจบวุฒิอื่นเข้ารับการอบรมตามประสบการณ์ซึ่งอาจจะเริ่มต้นปี 57 เป็นต้นไป
  5. ท่านที่อาจยังไม่มั่นใจเรื่องการเขียนcase review สภาจะจัดการอบรมเตรียมความพร้อมเรื่องนี้สัญจรตามภูมิภาค 5 ครั้งเริ่มต้นปี พศ.57
  6. งานในข้อ 3-5 นี่แหละคะที่เราอยากให้hub จังหวัดมาช่วยกระจายข่าว ค้นหาตัวนักสังคม ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราการใช้จดหมายทางการข่าวสารก็ยังไปไม่ถึง ใช่ช่องทางออนไลน์บางท่านก็ยังเข้าไม่ถึงบริการนี้ ปีนี้เราจึงต้องการท่านhub และเมื่อเราไปจัดงานที่จังหวัดท่านเราก็ต้องการให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งคะ งานท่านhubยังไม่หมดแค่นี้นะคะ ต้องร่วมเดินไปกับเราอีกเรื่อยคะ ท่านต้องมีพลพรรคที่เป็นปึกแผ่นในจังหวัดไว้นะคะ
  7. ท่านรุ่นพี่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว กรุณตรวจเช็ครายชื่อตามที่ประกาศไปแล้ว เรากำลังทดลองระบบ หากชื่อผิด คำนำหน้าพลาด หรือไม่มีชื่อก็อย่าเพิ่งโกรธกัน รุ่นแรกเร่งรัดมาก ไม่ได้เตรียมการตรวจเช็คความถูกต้อง ท่านเขียนมาเจ้าหน้าที่อ่านไม่ออกและรีบเลยต้องส่งไปก่อน เดี๋ยวท่านจะเจออีกเพราะรายชื่อที่ส่งไปโรงพิมพ์ก็เป็นรายชื่อที่ประกาศออนไลน์ไป เขาส่งไปพร้อมกันตั้งแต่เดือนหรือสองเดือนก่อนโน้น ผิดเป็นครูท่านรุ่นแรกแล้วก็เป็นครูให้กับกองเลขาได้เรียนรู้ไปแล้วกันนะ
  8. ท่านรุ่นพี่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วก็รอรับ1.บัตรสมาชิกสามัญของสภา 2.บัตรประจำตัวนักสังคมรับอนุญาต 3.ใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งกำลังอยู่ที่โรงพิมพ์ไม่รู้ถูกน้ำท่วมรึเปล่าอยู่โรงพิมพ์ตั้งนานยังไม่ออกมานอกโรงพิมพ์สักทีเมื่ออกมาแล้วต้องรอให้ท่านปลัด พม.ลงนามเพราะท่านเป็นรุ่นแรกท่านปลัดเป็นนายกสภาตอนนั้น ท่านปลัดงานหลายอย่างคะ รอนานก็ไม่ว่ากันนะ
  9. งานข้อ7-8 เป็นตัวอย่างของงานจื๊บๆกองเลขาออนไลน์ที่ต้องการคนอาสามาช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ยังมีงานอีกมากมายที่กองรอท่านอาสาทั้งหลายมาช่วยกัน

 

 

ประชุมสภาวิชาชีพเสร็จก็มานึกทบทวนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งแรกในฐานะเลขาธิการสภาฯ
 
ท่านนายกสภาฯ  รศ.อภิญญา เวชยชัย
 
มีทั้งเรื่องดีใจ เข้มข้น ประทับใจ ปวดหัว มึนงง สงสัย ขำขัน และปล่อยวาง ขอเอามาเล่าแลกเปลี่ยนข่าวสารแบบเรื่องเล่าเรื่อยเปื่อยนะคะ
 
8;30 ดีใจมากเห็นพี่ชินชัยเข้ามาในห้องประชุมและร่วมประชุมแทนท่านนภา ผู้แทนกระทรวง.พม. ดีใจมากๆๆ พี่ชินชัยท่านนี้แหละรู้จริงตอบได้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ
 
9:00 กรรมการสภามากับเกือบครบทุกท่านทั้งๆที่มีการเปลี่ยนสถานที่ประชุมจากตึกCPมาที่บ้านราชวิถี ไม่มีท่านใดไปผิดที่โล่งใจ. เจ้าหน้าที่ กสค. มาพร้อมเอกสารการประชุม เฮ้อยิ้มออกเพราะเลขาธิการใหม่ไม่ได้เตรียมอะไรเลย. ไม่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ไม่ได้จัดเตรียมอะไรทั้งนั้นทั้งเอกสาร อุปกรณ์การประชุม ของว่าง อาหาร แม้แต่สมองอันสดใสก็มึนตื้บเพราะอดนอน. ยังสงสัยตัวเองเหมือนกันว่าเป็นอะไรไปปกติเป็นคนทำงานไม่พลาดแบบนี้เลย. อ๋อคงเป็นเพราะลาออกจากงานประจำแล้วเลยทิ้งความเครียดและแบบแผนทุกอย่าง รับจ๊อบงานเฉพาะเรื่องตามที่ตัวเองอยากทำหรือเลือกคนที่จะทำด้วยตามสะดวกไม่สนใจพิธีรีตรอง อยู่อย่างสบายๆเรื่อยเปื่อย แต่ต้องมารับหน้าที่เลขาด้วยศรัทธาที่มีต่อท่านนายกสภาวิชาชีพ งานเข้าทั้งที่พยายามปลดระวางตัวเองแล้ว คงต้องพยายามหาความพอดีให้กับชีวิตงานอาสาของสภาฯที่ดูท่าว่าจะหนักเอาการสำหรับชีวิตเรื่อยเปื่อยที่เป็นเป้าหมายอยู่ขณะนี้
 
9:30 นายกเปิดการประชุมด้วยการขอบพระคุณกรรมการทุกท่านที่ลงเรือสภาวิชาชีพมาด้วยกันและแจ้งเพื่อทราบเรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆหลังจากที่ประชุมเลือกตั้งนายกสภาโดยมี รศ.อภิญญา เวชยชัย เป็นนายกสภา ศ.ยุพา วงศ์ไชยเป็นอุปนายกคนที่1 และท่านมยุรี ยกตรีเป็นอุปนายกคนที่2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 56 ต่อมาสภาได้แต่งตั้งเพิ่มเติมอีก 3 ตำแหน่งคือ นส.โสภา อ่อนโอภาสเป็นเลขาธิการสภาฯ นส.บุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญเป็นเหรัญญิก และพันตำรวจเอกหญิงจิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูลเป็นประชาสัมพันธ์ เริ่มต้นด้วยการรับรองรายงานการประชุมของสภาชุดก่อนพร้อมรายงานผลการดำเนินงานของสภาที่จัดการทำให้สภาวิชาชีพชุดปัจจุบันเกิดขึ้นได้ เห็นรายงานแล้วต้องบอกว่าท่านทำงานหนักกันทั้งสิ้นทั้งด้วยเวลาที่มีเพียงหกเดือน
 
เรื่องที่น่าสนใจและเรา( ท่านนักสังคมทั้งหลายด้วยนะคะ)ต้องสนใจศึกษาทำความเข้าใจก็คือข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศของสภา ( ดูรายละเอียดได้จากเวปกระทรวง พม. และอีกสักพักจะนำไปฝากไว้ที่เวปสมาคมนักสังคม เวปสภากำลังก่อโครงร่าง ) ตัวเลขน่าสนใจมีว่า
สมาชิกสามัญ 876 คน ผู้ประกอบวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต. 625 คน สถานะการเงิน 545,280 บาท ได้มาจากค่าสมัครสมาชิกและค่าขึ้นทะเบียน(ยอดนี้เป็นยอดรายงานเก่า ส่วนยอดรายงานใหม่ 568,780 บาท คงต้องไปทวนดูอีกครั้ง)
 
วาระที่เข้มข้นและใช้เวลามากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์การแพทย์เสนอให้สภารับรองเครื่องมือการปฏิบัติงานที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆ เนื่องจากจะนำไปใช้ในการเสนอขยายCตันขั้นติดของนักสังคมการแพทย์. สมาคมการแพทย์ได้เดินเครื่องประสาน กพ. กจ.แล้วเขาก็แนะนำให้จัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆ หนึ่งในนั้นคือเครื่องมือและควรให้สภาวิชาชีพรับรองเครื่องมือนี้ด้วย
ประเด็นสำคัญที่กรรมการถกกันคือสภามีอำนาจหน้าที่รับรองเครื่องมือหรือไม่ ตามพรบ.วิชาชีพไม่มีเรื่องการรับรองเครื่องมือแต่มีเรื่องการรับรองมาตรฐาน. เครื่องมือนี้ต้องโยงเข้ากับการใช้ในมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้วยเวลาจำกัดที่ต้องเร่งนำเสนอเอกสารต่อ กพ.หากจะพิจารณาในสภาคงใช้เวลาหลายครั้งอาจมิทันการณ์ สภาก็มอบหมายให้มีคณะทำงานเพื่อพิจารณาอย่างเข้มข้นโดยมีนายกสมาคมนักสังคมเป็นผู้ประสานกลุ่มสถาบันการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ. งานหนักและเร่งด่วนคะ การแพทย์สู้ๆๆๆคะ
 
วาระการจัดระบบสำนักงานสภาวิชาชีพ
ตั้งแต่เริ่มก่อการพรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์อยู่ในการนำเสนอของกระทรวง พม.จนกระทั้งได้เป็นสภาวิชาชีพชุด6เดือนที่ก่อร่างสร้างตัว กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของสภาอยู่ในความช่วยเหลือของ กสค.หรือ.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติให้ใช้ที่ตั้ง เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ แต่เมื่อมีกรรมการสภาชุดปัจจุบันเต็มตัว เป็นองค์กรนิติบุคคล เป็นอิสระและดำรงความยุติธรรมโปร่งใส สภาจำเป็นต้องมีสถานที่สำนักงานและระบบการจัดการของตนเอง ด้วยที่เรามีเงินจากค่าสมัครสมาชิกและขึ้นทะเบียนเริ่มต้น 6แสนกว่าบาทยังไม่หักค่าทำบัตรสมาชิกและใบผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาตที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน คงไม่พอเช่าสำนักงาน จ้างเจ้าหน้าที่ประจำสภา ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน วางระบบการสื่อสารกับสมาชิกด้วยระบบออนไลน์และจุลสารหรือเอกสารต่างๆ
 
กระทรวงพม.กรุณาให้สภาใช้สถานที่ของกสค.ที่ตึก CP และเจ้าหน้าที่ 1 คนที่มีอัตราจ้างเดือนละ 8000กว่าบาทเป็นระยะเวลา1 ปี ตอนนี้ใครๆก็หมื่นห้าแล้วจะมีท่านใดอาสามาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสภาบ้างมั้ยคะ ไม่อยากจะพูดเลยว่าสภาของเราเป็นสภาวิชาชีพที่ท่วมท้นด้วยมีใจอาสากัน กรรมการสภามาประชุมแบบว่าไม่มีค่าเดินทางแม้ว่าท่านต้องมาจากเชียงใหม่ อุบล เพชรบูรณ์ ไม่มีค่าเบี้ยประชุม มีแต่อาหารกลางวันจานเดียวให้พออิ่มท้อง
 
ออกนอกเรื่องไปเรื่อยเปื่อยกลับมาคุยเรื่องการจัดระบบสำนักงานสภาตอนนี้เท่าที่ทำได้เพื่อให้เกิดการสื่อสารระยะเร่งด่วนเลยอาศัยเทคโนโลยี่ออนไลน์ จึงจัดทำ FaceBook ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ใช้ชื่อสภานี่แหละคะ สมัครสมาชิกกันเข้ามานะคะ ต้องขอบคุณ Mark Zuckerberg มากๆๆๆคะ อ้อ มือใหม่ยังหัดทำ fan page สภาด้วยนะคะ ใช้ชื่อเป็นฝรั่งคะ Socialwork Professions Council เชิญกดไลค์ได้คะ อันนี้อยากสื่อสารกับประชาชนทั่วไปยังก็ช่วยกันขยายๆๆนะคะ
 
ปรากฏการณ์ฮิตติดสังคมออนไลน์อย่างapplication ของ Line ถูกนำมาใช้ในการสื่อสารพี่จิบอสใหญ่ของสังคมสงเคราะห์ รพ.ตำรวจเป็นนักประชาสัมพันธ์อาสาเปิดกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสารกับสมาชิกและท่านที่สนใจ แอดกันมาได้ที่ SWPC พี่มยุรีกำลังเชิญเพื่อนๆน้องๆเข้ากลุ่มคะ อีกไลน์หนึ่งเป็นส่วนของท่านกรรมการสภาทั้งหลายมีไว้เผื่อเรื่องฉุกเฉิน รวดเร็วทั้งหลายในการนัดประชุม
 
ส่วนเวปไซด์ของสภาอาจต้องใช้เวลาตอนนี้เริ่มปรึกษา อ.สมศักด์ นัคคลาจารย์ นักวิชาการหนุ่มเทคโนโลยี่ของคณะสังคมสงเคราะห์ฯหัวเฉียว วันประชุมสภาท่านกรุณมาเก็บภาพบรรยากาศการประชุมให้ ท่านใดสนใจอาสามามาช่วยกันได้นะคะ
 
วาระการจัดทำแนวทางการอบรมนักสังคมสงเคราะห์โดยการยื่นขอการรับรองมาตรฐานมสค.เพื่อให้สามาถเข้าสู่การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม พรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์พศ.2556
 
เรื่องเร่งด่วนที่สภาวิชาชีพจะต้องสานต่อคือการออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามมาตรา 28 แห่งพรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ หลักเกณฑ์เก่าได้ยกเลิกไปเมื่อมีกรรมการสภาชุดปัจจุบันตามประกาศ ณ วันที่ 1 พค.56 ดังนั้นเพื่อให้นักสังคมสงเคราะห์ที่ยังมิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตได้เข้าสู่ใบประกอบวิชาชีพภายใน 4 ปีนับแต่ พรบ.มีผลบังคับใช้ สภาวิชาชีพจึงมีมติให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตเดิมมาปรับแก้บางส่วน
 
หมายว่าท่านนักสังคมสงเคราะห์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตท่านจะต้องเริ่ม เตรียมเอกสารการประเมิน มสค.และเขียน case review ไว้ได้แล้วนะคะ แม้ว่าตอนนี้กำหนดการสอบยังไม่ได้ออกมาก็ตาม มีกำหนดเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบ คงอาจต้องรอการนำกำหนดการต่างๆเข้าในการประชุมสภาวิชาชีพวันที่ 1 พย.56 เตรียมอะไรอย่างไร ถามประสบการณ์จากผู้ที่เคยผ่านมาแล้วไว้ก่อนนะคะ หรือศึกษาประกาศต่างๆจากเวปของพม.ได้ที่นี้คะ www.m-society.go.th/news_detail.php?newsid=7345&groupid=026
 
ส่วนท่านที่มิได้จบสังคมสงเคราะห์ก็จะต้องเข้าอบรมหลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์ตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน ซึ่งสภามอบหมายให้สมาคมนักสังคมและสถาบันการศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่สนใจร่วมร่างหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี และ 5 ปีถึง10 ปี ส่วนประสบการณ์ 10 ขึ้นไปมีหลักสูตรของสมาคมนักสังคมแล้ว รอประกาศรับสมัครอบรมนะคะ
วาระเพื่อพิจารณาพิจารณาเป็นความผิดบกพร่องแต่พี่วาสนากรรมการจากองค์กรสาธารณประโยชน์กรุณาพลิกความพลาดของเลขาให้เป็นอารมณ์ขำว่าต้องพิจารณากันอย่างเข้มข้นเพราะเขียนว่าพิจารณาๆถึงสองครั้ง และใช้มุกนี้ตลอดการประชุม ฮาๆๆๆได้ใจคะ
 
วาระน่าปวดหัวมีมากมายแต่เพื่อความสบายใจของผู้เขียนไม่ขอเขียนรายละเอียดด้วยเกรงว่าจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนด้วยอาการอึนมึนๆเช่นนักสังคมสงเคราะห์ตามป.วิอาญา หรือที่เราเรียกว่าสืบพยานเด็กคะ วาระนี้เรื่องยาวต่อไปอีกถึงการประชุมครั้งหน้า
วาระหลักสำคัญที่สภาอยากตั้งหลักเรื่องยุทธศาสตร์ของสภาก็ถูกเรื่องเร่งด่วนต่างๆเบียดจนมีการอภิปรายบ้างแต่กระจัดกระจายโดยสรุปก็จะยึดการทำงานตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพรบ.ก่อน งานเฉพาะหน้าที่เร่งด่วนคือการทำแผนปฏิบัติการของปี 2557 ทั้งแผนงบประมาณ แผนการขับเคลื่อนภารกิจขึ้นทะเบียนนักสังคม ฯลฯ จัดทำโครงการต่างภายใต้แผนเหล่านี้
 
เรื่องอื่นๆที่ท่านถามมา
เข็มมสค.กำลังเร่งผลิตที่โรงงาน บัตรประจำตัวสมาชิกและนักสังคมรับอนุญาตก็ยังอยู่ที่โรงงานเช่นกัน กำหนดการต่างๆก็รออีกนิดแค่นี้เลขาธิการอาสาก็อยากจะมีสัก 40 มือ 20 สมองแต่ในที่สุดก็ขอปล่อยวาง เอาเป็นว่าทำให้ดีที่สุดเท่าที่กำลังจะพอมี นอกจากจะมีกำลังเสริมที่เข้ามาช่วยงานได้ในกองเลขาอีก สัก 5 คน สมัครเข้ามาเลยคะ 
 
บทเรียนแสนประทับใจในการประชุมสภาวิชาชีพ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพที่มีประสบการณ์มากเหลือในแวดวง เป็นผู้อาวุโสที่ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะที่เป็นทางออกของทางตันหลายๆครั้งในที่ประชุม ท่านต้องมาทุกครั้งนะคะ ศ.ยุพา พี่อุบล พี่สุนันท์ ท่านคณบดีเดชา ประทับใจมากคะ