คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»อบรม»เปิดรับสมัครอบรมความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นด้านการสังคมสงเคราะห์

เปิดรับสมัครอบรมความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นด้านการสังคมสงเคราะห์ Featured

นำขึ้นเว็บ โดย  วันจันทร์, 13 มิถุนายน 2559 21:07

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดอบรม

ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นด้านการสังคมสงเคราะห์

สำหรับผู้ที่ทำงานด้านเด็ก หรือ ผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้

 

หัวข้อที่อบรม

- ธัญญะโมเดล : การฟื้นฟูทางสังคม

โดย นายสุภวัฒน์  หนูพริก

     ผู้ปกครองสถานคุัมครองคนไร้ที่ึพึ่งชาย ธัญบุรี

- การประเมินสภาวะเด็กและครอบครัว

โดย นางณัฐวดี ณ มโนรม

      นักสังคมสงเคราะห์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

- บทบาทนักสังคมสงเคราะห์กับ Palliative Care

โดย นางสาววีรมลล์  จันทรดี และ นางสาวรัสรินทร์  เสถียรภัทรนันท์

      นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

- พัฒนาการเด็ก เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น เด็กซนสมาธิสั้น, ออทิสติก

- เด็กที่ถูกทารุณกรรม ผลกระทบของเด็ก และครอบครัว ที่มีปัญหาทางจิตเวช

โดย แพทย์หญิงปราณี  ปวีณชนา

       จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลมมนารมย์

       นางณัฐวดี ณ มโนรม

       นักสังคมสงเคราะห์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

       นางสาวดารณี  นฤดมพงศ์

       นักสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

 

-  บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์และทีมสหวิชาชีพกับการคุ้มครองเด็ก

 โดย  นางณัฐวดี ณ มโนรม

       นักสังคมสงเคราะห์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

       นางสาวดารณี  นฤดมพงศ์

       นักสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

ผู้ที่ทำงานด้าน เด็ก และเยาวชน หรือ ผู้ที่สนใจต้องการเพิ่มพูนความรู้

ระยะเวลาในการศึกษาอบรม : จัดอบรมในระหว่าง 19 – 22  มิถุนายน 2559

สถานที่จัดอบรม: ห้อง สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 17 มิถุนายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม : วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : ค่าลงทะเบียนอบรม จำนวน 4,000 บาทต่อท่าน (สี่พันบาทถ้วน)* ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหารนอกเวลาฝึกอบรม

การชำระเงินค่าลงทะเบียน  ชำระเงินผ่านธนาคาร โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชีสมาคม    นักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ธ.กรุงไทย สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี 021-1-10239-3

หมายเหตุ* สำหรับผู้เคยเข้ารับการอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 5ปีขึ้นไป – 10 ปี (หลักสูตร 200 ชั่วโมง) และที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2ปีขึ้นไป –5ปี (หลักสูตร 450 ชั่วโมง) ที่สมาคมฯร่วมจัด และประสงค์จะเข้าร่วมอบรม กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ก่อนการโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : ประมาณ 50 คน

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1ใบสมัครเข้าอบรม

2.ตารางกำหนดการฝึกอบรม

<<< Download >>

หรือไปที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด>ดาวน์โหลดเอกสาร>เอกสารที่ใช้ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา>

เอกสารอบรมความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นด้านการสังคมสงเคราะห์

 

ติดต่อสอบถามการรับสมัครได้ที่

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

โทรศัพท์หมายเลข

02-6132507 กรณีไม่มีผู้รับสาย ติดต่อ 084-0925763

email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

อ่านแล้ว 2756 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 15 มิถุนายน 2559 19:20
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« December 2017 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

K2 Tag Cloud