แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»อบรม»อบรม มสค.รุ่น2

อบรม มสค.รุ่น2

นำขึ้นเว็บ โดย  วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2556 04:44

โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น เพื่อ
เข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.)

 

         เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี (ที่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง) ได้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) อันจะนำไปสู่การมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 10 (2) ของพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง การให้คำปรึกษา แนะนำ การส่งเสริมและการสนับสนุนเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกำหนด

 

          คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐาน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้เห็นชอบหลักสูตร และให้สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรใหม่ที่ได้ปรับให้เหมาะสมกับผู้มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป โดยคำนึงถึงความรู้ที่ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ 7 รายวิชา หรือจัดกลุ่มความรู้3 กลุ่มได้แก่ ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความรู้ด้านทฤษฏีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ จึงจัดอบรมสำหรับผู้มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 10 ปีผู้รับผิดชอบหลักสูตร : สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวง พม.

 

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านสังคมสงเคราะห์ ให้กับนักสังคมสงเคราะห์ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นฯ ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี

2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้ารับการอบรม

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีคุณสมบัติ ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 10(2) ของพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์การพัฒนาเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
2. เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ให้เข้ารับการอบรม

 

ระยะเวลาในการศึกษาอบรม
จำนวน 48 ชั่วโมง หรือ 6 วัน  

รุ่นที่ 2 วันที่ 13-18 พฤษภาคม 2556


วิธีการอบรม บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย การเรียนรู้/สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน

อ่านแล้ว 2075 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 13 กันยายน 2556 14:48
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10140

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak

อัลบั้มรูปภาพ

{gallery}26{/gallery}
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« January 2018 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.