แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»อบรม»อบรม มสค.รุ่น2

อบรม มสค.รุ่น2

นำขึ้นเว็บ โดย  วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2556 04:44

โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น เพื่อ
เข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.)

 

         เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี (ที่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง) ได้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) อันจะนำไปสู่การมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 10 (2) ของพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง การให้คำปรึกษา แนะนำ การส่งเสริมและการสนับสนุนเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกำหนด

 

          คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐาน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้เห็นชอบหลักสูตร และให้สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรใหม่ที่ได้ปรับให้เหมาะสมกับผู้มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป โดยคำนึงถึงความรู้ที่ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ 7 รายวิชา หรือจัดกลุ่มความรู้3 กลุ่มได้แก่ ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความรู้ด้านทฤษฏีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ จึงจัดอบรมสำหรับผู้มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 10 ปีผู้รับผิดชอบหลักสูตร : สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวง พม.

 

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านสังคมสงเคราะห์ ให้กับนักสังคมสงเคราะห์ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นฯ ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี

2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้ารับการอบรม

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีคุณสมบัติ ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 10(2) ของพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์การพัฒนาเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
2. เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ให้เข้ารับการอบรม

 

ระยะเวลาในการศึกษาอบรม
จำนวน 48 ชั่วโมง หรือ 6 วัน  

รุ่นที่ 2 วันที่ 13-18 พฤษภาคม 2556


วิธีการอบรม บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย การเรียนรู้/สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน

อ่านแล้ว 1912 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 13 กันยายน 2556 14:48
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10140

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak

อัลบั้มรูปภาพ

{gallery}26{/gallery}
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« November 2017 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

K2 Tag Cloud