กรรมการอำนวยการ

นำขึ้นเว็บ โดย  วันอาทิตย์, 22 กันยายน 2556 15:27

บัญชีรายชื่อกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (ชุดใหม่)

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ดำรงตำแหน่ง

1

นางสาวอัญมณี  บูรณกานนท์

นายกสมาคมฯ

2

นางทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล

อุปนายกสมาคมฯคนที่ 1

3

นางสดใส คุ้มทรัพย์อนันต์

อุปนายกสมาคมฯคนที่ 2

4

นายชินชัย  ชี้เจริญ

กรรมการ

5

นางปิยะฉัตร ชื่นตระกูล

กรรมการ

6

นางวรรภา ลำเจียกเทศ

กรรมการ

7

นางสาวบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ

กรรมการ

8

นางณัฐวดี ณ มโนรม

กรรมการ

9

นางสาวดารณี นฤดมพงศ์

กรรมการ

10

นางเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์

กรรมการ

11

นางเพลินพิศ จันทรศักดิ์

กรรมการ

12

นางสุญาณินท์ สมบัติศิริ

กรรมการ

13

นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช

กรรมการ

14

นางสาวโสภา อ่อนโอภาส

กรรมการและฝ่ายวิชาการ

15

พ.ต.อ.หญิงจิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล

กรรมการและนายทะเบียน

16

นางสาวสมศิริ บุญศิริ

กรรมการและปฏิคม

17

นางมณีรัตน์ สุวันทารัตน์

กรรมการและเหรัญญิก

18

นางสาวจรวยพร กุลอำนวยชัย

กรรมการและเลขาธิการ

หมายเหตุ :
1.กรณีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ยังไม่ครบวาระให้ระบุว่าแต่งตั้งแทนผู้ใด ในช่องหมายเหตุด้วย
2.ตำแหน่งกรรมการมูลนิธิให้เรียงลำดับประธานกรรมการ รองประธาน กรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ

อ่านแล้ว 7513 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอาทิตย์, 22 กันยายน 2556 15:41
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10140

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« November 2017 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

K2 Tag Cloud