คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»ผู้บริหาร»กรรมการอำนวยการ

กรรมการอำนวยการ

นำขึ้นเว็บ โดย วันอาทิตย์, 22 กันยายน 2556 15:27

บัญชีรายชื่อกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (ชุดใหม่)

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ดำรงตำแหน่ง

1

นางสาวอัญมณี  บูรณกานนท์

นายกสมาคมฯ

2

นางทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล

อุปนายกสมาคมฯคนที่ 1

3

นางสดใส คุ้มทรัพย์อนันต์

อุปนายกสมาคมฯคนที่ 2

4

นายชินชัย  ชี้เจริญ

กรรมการ

5

นางปิยะฉัตร ชื่นตระกูล

กรรมการ

6

นางวรรภา ลำเจียกเทศ

กรรมการ

7

นางสาวบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ

กรรมการ

8

นางณัฐวดี ณ มโนรม

กรรมการ

9

นางสาวดารณี นฤดมพงศ์

กรรมการ

10

นางเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์

กรรมการ

11

นางเพลินพิศ จันทรศักดิ์

กรรมการ

12

นางสุญาณินท์ สมบัติศิริ

กรรมการ

13

นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช

กรรมการ

14

นางสาวโสภา อ่อนโอภาส

กรรมการและฝ่ายวิชาการ

15

พ.ต.อ.หญิงจิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล

กรรมการและนายทะเบียน

16

นางสาวสมศิริ บุญศิริ

กรรมการและปฏิคม

17

นางมณีรัตน์ สุวันทารัตน์

กรรมการและเหรัญญิก

18

นางสาวจรวยพร กุลอำนวยชัย

กรรมการและเลขาธิการ

หมายเหตุ :
1.กรณีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ยังไม่ครบวาระให้ระบุว่าแต่งตั้งแทนผู้ใด ในช่องหมายเหตุด้วย
2.ตำแหน่งกรรมการมูลนิธิให้เรียงลำดับประธานกรรมการ รองประธาน กรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« January 2018 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.