แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»เล่าเรื่องจากโสภา อ่อนโอภาส

วางแผน เตรียมงานเว็บสภาวิชาชีพ

นำขึ้นเว็บ โดย วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2556 16:26

วันที่ 6 พ.ย. 2556  ณ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รพ.ตำรวจ มีการประชุมกลุ่มย่อยของกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ประกอบด้วยทีมเลขาธิการสภาวิชาชีพฯ  และทีมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมกันประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพ และอบรมการทำเว็บไซต์ของสมาคมฯ 

{gallery}sapa56{/gallery}

          ทั้งนี้นำทีมโดยพี่สุนัน   ดร.ทิพาภรณ์   อ.โสภา  อ.สมศักดิ์  และพ.ต.อ.หญิงจิรวัส  รวมทั้ง คุณนวลฉวี ,คุณคมกริช  จากคณะกรรมการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  คุณสายสุดา  และคุณอัญชลี  นักสังคมสงเคราะห์จากศูนย์บริการสาธารณสุข  สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร    ร่วมกันคิด  ร่วมกันทำ เพื่อพัฒนาข่าวสารเว็บไซต์ของสมาคมฯให้ทันต่อเหตุการณ์   

 

ร่างกำหนดการกิจกรรมสภา

นำขึ้นเว็บ โดย วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2556 13:13

ร่างกำหนดการสอบและอบรมสภาวิชาชีพ

 

            จากการประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เมื่อวันที่ 1 พย.2556 สภาได้เห็นชอบให้กำหนดกิจกรรม การอบรมการเขียน case review การประเมิน มสค.  การอบรมหลักสูตรเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ที่มิได้สำเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์และมีประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปีกรุณารออีกนิดนะคะ เพราะสภาได้มอบหมายให้สมาคมนักสังคมสงเคราะห์และสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์จัดทำร่างหลักสูตรอยู่คะ  กิจกรรมการขอขึ้นทะเบียนเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตมีตามร่างดังนี้นะ ( หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปคะ)

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

การขอรับการประเมิน มสค.

10-11  มกราคม 2557

 

 

28-29 มีนาคม 2557

 

 

13-14 มิถุนายน 2557

 

อบรมการเขียน case review

10-11 มีนาคม 2557  

สภาวิชาชีพสัญจรและการประชาสัมพันธ์

 จ.เชียงใหม่

 

28-29 เมษายน 2557

จ.ขอนแก่น

 

26-27 พฤษภาคม 2557

จ.สุราษฏ์ธานี

 

27-28 มิถุนายน

กรุงเทพ.

การอบรมหลักสูตรกลาง ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป

  

10-15 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

12-17 พฤษภาคม 2557

 

 

21-26 กรกฎาคม 2557

หากมีจำนวนมากพอจึงจะจัดอบรมหรืออาจเป็นหลักสูตร 5-10 ปี

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์: ตอนสำนักงานกับแผนงาน

          การเขียนเรื่องเล่าเรื่อยเปื่อยตามประสาคนที่เพิ่งเข้ามาเรียนรู้อีกแง่มุมขององค์กรวิชาชีพที่ถือว่าเป็นองค์กรอิสระทำหน้าที่ตามกฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พศ.2556 ครั้งแรกผ่านไปรู้สึกสนุกที่ได้บันทึกเหตุการณ์ สาระ ความคิดเห็นในมุมมองของตนเองอีกทั้งคาดหวังว่าจะพอเป็นข้อมูลความเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นทางการให้นักสังคมสงเคราะห์ได้รับรู้คร่าวๆ

          ความเคลื่อนไหวต่อเนื่องหลังจากประชุมสภาชุดใหญ่แล้วก็มีงานที่ท่านนายกประสานกับพี่ชินชัยเรื่องพื้นที่ตั้งสภาขณะนี้เราได้พื้นที่เล็กๆขนาด 2.90*4เมตรที่เป็นส่วนหนึ่งของห้องคอนโทรลที่มีแผงวงจรควบคุมระบบไฟ ระบบปรับและระบายอากาศของตึก(เดาเอาคะมีแผงๆๆแบบในห้องอัดเสียงเลยคะ)อยู่ข้างในอีกชั้น พื้นที่ขนาดนี้คงพอตั้งโต๊ะทำงานได้ 2 ตัว มุมเยี่ยมเยียนจากสมาชิกได้อีก 2-3 คน จุดเริ่มต้นอันอบอุ่นของเรา (อ้าวข่าวล่า....ห้องนี้มีประตูแต่ปิดไม่ได้เพราะใช้รวมกับห้องคอนโทรลที่ต้องเปิดตลอด 24 แล้วเอกสารความลับและเครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงานจะถูกใครหิ้วไปใช้ก็ได้นิ ถ้าหิ้วเอามาคืนก็ดีถ้าไม่คืนล่ะ ช่วยคิดหน่อยว่าจะไปต่ออย่างไรดี )

          ในฐานะแม่บ้านของสภาคงต้องจัดระบบสำนักงานและอุปกรณ์ที่จำเป็นในเบื้องต้น โอ้..งานหนักและถ้าจะผิดคนตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยเป็นแม่บ้านสักเรื่อง ไม่ละเอียดลออพอที่จะเป็นแม่บ้าน ต้องมาเรียนรู้ตั้งแต่การจัดตกแต่สำนักงาน การซื้อโต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ทำกระดาษ ซองตราสภา ใบเสร็จ ที่ประทับตราสัญญาลักษณ์ งานธุรการรับและส่งจดหมายออกจดหมายเข้า  น้ำ ไฟ โทรศัพท์ แฟกซ์ ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและwifi ฯลฯ ถ้าช่วงนี้ต้องรบกวนปรึกษาขอความช่วยเหลือจากท่านใดก็ถือว่าช่วยแม่บ้านจำเป็นมือใหม่นะคะและขออาสาหนุ่มๆสาวๆหรือท่านผู้ใช้งานออนไลน์เชี่ยวชาญมาช่วยกันเป็นส่วนของสำนักงานเลขาออนไลน์

          งานที่หนักใจอีกอันของแม่บ้านคงเป็นเรื่องเงินๆทองคะเริ่มต้นชีวิตแม่บ้านด้วยเงินติดบ้าน5แส่นกว่าบาทต้องจ้างผู้ช่วยแม่บ้านที่มาทำงานประจำสำนักงานหนึ่งคนปีแรก พม.ช่วยแต่สภาต้องจ่ายเพิ่ม รวมนานาสารพันที่ต้องดำเนินการตามแผนเร่งด่วน 1 ปีของสภาต้องใช้เงินกว่า4 แสนเงินหมดภายในปีหนึ่งแล้วปีต่อๆไปจะทำอย่างไร งานหารายได้ต้องมาแล้ว สภาวิชาชีพทั่วไปเขาอยู่ด้วยเงินขึ้นทะเบียนจากสมาชิกแต่สมาชิกเรายังมาขึ้นทะเบียนไม่ถึงครึ่งของจำนวนนักสังคมที่คาดประมาณว่ามีสัก 2000 คน แม่บ้านจึงอยากมีผู้ช่วยแม่บ้านที่เรียกเก๋ไก๋แบบอินเตอร์ว่า hub จังหวัด ที่จะช่วยกระจายข่าวสาร และเก็บข้อมูล ของนักสังคมในจัดหวัดซึ่งมีหลายสังกัดทั้งรัฐและเอกชนเพื่อให้มาอบรม มาสมัครขึ้นทะเบียนหรือบางครั้งก็ตรวจสอบข้อมูลบางอย่างให้คะ ผู้ช่วยแม่บ้านเป็นงานอาสาคะ ไม่เป็นทางการ มีแต่รอบยิ้มของท่านนายก ท่านกรรมการ และแม่บ้านเป็นกำลังใจยังมี hubไม่ครบทุกจังหวัดเลยคะ สมัครกันหน่อยนะ

          มาคุยเรื่องร่างแผนเร่งด่วนในปี 57 ของสภากันดีกว่าจะได้มาช่วยกันได้ถูกว่าจะทำอะไรกันบ้างแผนคร่าวๆมีดังนี้

          ร่างแผนปฏิบัติการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ปี 2557 (1ตุลาคม2556 -30กันยายน2557)

      1.แผนปฏิบัติการด้านการตั้งสำนักงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการสื่อสาร แผนนี้เป็นเรื่องจัดจ้างคนและซื้ออุปกรณ์สำนักงาน การสื่อสารออนไลน์โดยการทำเวปไซด์ ระบบฐานข้อมูลสมาชิก ซึ่งระบบฐานข้อมูลสมาชิกจะเป็นส่วนสำคัญในอนาคตเพราะต้องมีทั้งการการสอบ รับขึ้นทะเบียน การต่อใบอนุญาต ข้อมูลต้องเป๊ะและทันสมัย ต้องมีจุลสารทั้งออนไลน์และแบบเป็นฉบับแจกจ่ายอีก  คิดรวมเป็นเงิน 300,000 บาท

      2. แผนการจัดการอบรม ประ ชุม สัมมนาเพื่อนำนักสังคมสงเคราะห์สู่กระบวนการรับอนุญาต  ในแผนนี้ประกอบด้วยการจัดอบรมตามภูมิภาค 5 แห่งเพื่อประชาสัมพันธ์พร้อมกับการฝึกอบรมการเขียน case review  แผนนี้กระทรวง.พม.ให้งบสนับสนุน นอกจากนี้ยังต้องจัดทำหลักสูตรและอบรมนักสังคมที่จบวุฒิอื่นทั้งคนที่มีประสบการ 10 ขึ้นไป คนที่มีประสบการณ์ 5-10 ปี และคนที่มีประสบการณ์ 2-5 ปี ซึ่งโครงการนี้คงต้องเป็นการสมทบจากหน่วยงานหรือผู้รับการอบรมด้วยเพราะกระทรวงพม.ให้งบสนับสนุนบางส่วน

      3. แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภา อันได้แก่การจัดประชุมคณะกรรมการ 32 คน ระยะแรกอาจต้องประชุมทุกเดือนเพราะมีเรื่องต่อเนื่องมากมายตามาภาระหน้าที่ของสภาที่กำหนดไว้12ข้อใน มาตรา 6 ของพรบ.วิชาชีพ และการทำงานหลายครั้งต้องมีการทำงานประชุมกลุ่มย่อย หรือคณะทำงานชุดเล็กตามที่สภามอบหมายอีก ดูแล้วก็มีหลายเรื่องหลายกลุ่มเช่นการผลักดันเร่งด่วนของนักสังคมการแพทย์เรื่องความก้าวหน้าของสายงานนักสังคมที่ส่งเรื่องเครื่องมือการทำงานมาให้สภารับรองซึ่งสภาได้ตั้งคณะทำงานชุดเล็กพิจารณาเบื้องต้น ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องมาจ่อคิวอีก เช่น นักสังคมป.วิ  มาตรฐานการให้บริการและการออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักสังคม งานประชุมกันทั้งปีใช้งบแค่ค่าอาหารและของว่างก็เกือบแสนแล้วแล้วยังต้องจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอีก

   4.แผนหารายได้........ช่วยกันคิดหน่อยคะว่าจะทำอย่างไรให้แม่บ้านมีเงินจ่ายค่ะตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีและอื่นๆจิปาถะ  มีแผนอื่นๆอีกนะคะ เช่นการสอบประเมินความรู้ในอีก 3 ปี ซึ่งอายุของสภาและการขึ้นทะเบียนของพวกเราทุกคนเป็นแบบชั่วคราวซึ่งภายใน 2 ปีกว่านี้ต้องวางระบบการสอบใบประกอบวิชาชีพ

                บทสรุปประจำวันเมื่อเลขากล้าขอความช่วยเหลือกลางอากาศขนาดนี้แล้วท่านทั้งหลายจะไม่ยื่นมือมาช่วยกันสร้างห้องทำงานและแผนงานของสภาหรือคะ บทสรุปสั้นๆก็ด้านล่างนี่เลยนะคะ

  1. มาช่วยกันเป็น hubจังหวัด ถ้าท่านเป็นแล้วช่วยกันสะกิดเพื่อนๆจังหวัดข้างที่น้ำยังไม่ท่วมและยังไม่มีใครในจังหวัดอาสา ส่วนจังหวัดที่น้ำท่วมไว้รอน้ำลดก่อนคะ
  2. มาช่วยกันเป็นทีมเลขาอาสาออนไลน์ ถึงจะออนไลน์แต่เราคงต้องทำงานร่วมกันแบบเห็นหน้าเห็นตาและมาประชุมกันบ้าง ขอหนุ่มสาวแถบกรุงเทพ ปริมณทล ที่สนใจเทคโนโลยี่และมีใจรักงานบริการ ( ขอบ่องตง..นักสังคมช่างเอ๊ะช่างถามเก่งจริงๆ เลขาคนเดียวตอบไม่ทันเลยคะ ยิ่งเปิดทุกช่องทางก็ถามทุกช่องทางแม้ในฝันยังตามมาถามเลยคะ)
  3. ท่านนักสังคมที่จบสังคมสงเคราะห์ ท่านเตรียมเอกสารหลักฐานการขอรับการประเมิน มสค.และเขียน case review ไว้ได้ หรือถ้าเสร็จแล้วก็ส่งมาได้ตามกระบวนการของ กสค.ได้ ตามแผนคร่าวตอนนี้อาจจัดสอบ มกรา  มีนา  พฤษภา ( รอยืนยันจากการประชุมสภาอีกครั้ง)
  4. ท่านนักสังคมจบวุฒิอื่นเข้ารับการอบรมตามประสบการณ์ซึ่งอาจจะเริ่มต้นปี 57 เป็นต้นไป
  5. ท่านที่อาจยังไม่มั่นใจเรื่องการเขียนcase review สภาจะจัดการอบรมเตรียมความพร้อมเรื่องนี้สัญจรตามภูมิภาค 5 ครั้งเริ่มต้นปี พศ.57
  6. งานในข้อ 3-5 นี่แหละคะที่เราอยากให้hub จังหวัดมาช่วยกระจายข่าว ค้นหาตัวนักสังคม ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราการใช้จดหมายทางการข่าวสารก็ยังไปไม่ถึง ใช่ช่องทางออนไลน์บางท่านก็ยังเข้าไม่ถึงบริการนี้ ปีนี้เราจึงต้องการท่านhub และเมื่อเราไปจัดงานที่จังหวัดท่านเราก็ต้องการให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งคะ งานท่านhubยังไม่หมดแค่นี้นะคะ ต้องร่วมเดินไปกับเราอีกเรื่อยคะ ท่านต้องมีพลพรรคที่เป็นปึกแผ่นในจังหวัดไว้นะคะ
  7. ท่านรุ่นพี่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว กรุณตรวจเช็ครายชื่อตามที่ประกาศไปแล้ว เรากำลังทดลองระบบ หากชื่อผิด คำนำหน้าพลาด หรือไม่มีชื่อก็อย่าเพิ่งโกรธกัน รุ่นแรกเร่งรัดมาก ไม่ได้เตรียมการตรวจเช็คความถูกต้อง ท่านเขียนมาเจ้าหน้าที่อ่านไม่ออกและรีบเลยต้องส่งไปก่อน เดี๋ยวท่านจะเจออีกเพราะรายชื่อที่ส่งไปโรงพิมพ์ก็เป็นรายชื่อที่ประกาศออนไลน์ไป เขาส่งไปพร้อมกันตั้งแต่เดือนหรือสองเดือนก่อนโน้น ผิดเป็นครูท่านรุ่นแรกแล้วก็เป็นครูให้กับกองเลขาได้เรียนรู้ไปแล้วกันนะ
  8. ท่านรุ่นพี่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วก็รอรับ1.บัตรสมาชิกสามัญของสภา 2.บัตรประจำตัวนักสังคมรับอนุญาต 3.ใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งกำลังอยู่ที่โรงพิมพ์ไม่รู้ถูกน้ำท่วมรึเปล่าอยู่โรงพิมพ์ตั้งนานยังไม่ออกมานอกโรงพิมพ์สักทีเมื่ออกมาแล้วต้องรอให้ท่านปลัด พม.ลงนามเพราะท่านเป็นรุ่นแรกท่านปลัดเป็นนายกสภาตอนนั้น ท่านปลัดงานหลายอย่างคะ รอนานก็ไม่ว่ากันนะ
  9. งานข้อ7-8 เป็นตัวอย่างของงานจื๊บๆกองเลขาออนไลน์ที่ต้องการคนอาสามาช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ยังมีงานอีกมากมายที่กองรอท่านอาสาทั้งหลายมาช่วยกัน

 

 

ประชุมสภาวิชาชีพเสร็จก็มานึกทบทวนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งแรกในฐานะเลขาธิการสภาฯ
 
ท่านนายกสภาฯ  รศ.อภิญญา เวชยชัย
 
มีทั้งเรื่องดีใจ เข้มข้น ประทับใจ ปวดหัว มึนงง สงสัย ขำขัน และปล่อยวาง ขอเอามาเล่าแลกเปลี่ยนข่าวสารแบบเรื่องเล่าเรื่อยเปื่อยนะคะ
 
8;30 ดีใจมากเห็นพี่ชินชัยเข้ามาในห้องประชุมและร่วมประชุมแทนท่านนภา ผู้แทนกระทรวง.พม. ดีใจมากๆๆ พี่ชินชัยท่านนี้แหละรู้จริงตอบได้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ
 
9:00 กรรมการสภามากับเกือบครบทุกท่านทั้งๆที่มีการเปลี่ยนสถานที่ประชุมจากตึกCPมาที่บ้านราชวิถี ไม่มีท่านใดไปผิดที่โล่งใจ. เจ้าหน้าที่ กสค. มาพร้อมเอกสารการประชุม เฮ้อยิ้มออกเพราะเลขาธิการใหม่ไม่ได้เตรียมอะไรเลย. ไม่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ไม่ได้จัดเตรียมอะไรทั้งนั้นทั้งเอกสาร อุปกรณ์การประชุม ของว่าง อาหาร แม้แต่สมองอันสดใสก็มึนตื้บเพราะอดนอน. ยังสงสัยตัวเองเหมือนกันว่าเป็นอะไรไปปกติเป็นคนทำงานไม่พลาดแบบนี้เลย. อ๋อคงเป็นเพราะลาออกจากงานประจำแล้วเลยทิ้งความเครียดและแบบแผนทุกอย่าง รับจ๊อบงานเฉพาะเรื่องตามที่ตัวเองอยากทำหรือเลือกคนที่จะทำด้วยตามสะดวกไม่สนใจพิธีรีตรอง อยู่อย่างสบายๆเรื่อยเปื่อย แต่ต้องมารับหน้าที่เลขาด้วยศรัทธาที่มีต่อท่านนายกสภาวิชาชีพ งานเข้าทั้งที่พยายามปลดระวางตัวเองแล้ว คงต้องพยายามหาความพอดีให้กับชีวิตงานอาสาของสภาฯที่ดูท่าว่าจะหนักเอาการสำหรับชีวิตเรื่อยเปื่อยที่เป็นเป้าหมายอยู่ขณะนี้
 
9:30 นายกเปิดการประชุมด้วยการขอบพระคุณกรรมการทุกท่านที่ลงเรือสภาวิชาชีพมาด้วยกันและแจ้งเพื่อทราบเรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆหลังจากที่ประชุมเลือกตั้งนายกสภาโดยมี รศ.อภิญญา เวชยชัย เป็นนายกสภา ศ.ยุพา วงศ์ไชยเป็นอุปนายกคนที่1 และท่านมยุรี ยกตรีเป็นอุปนายกคนที่2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 56 ต่อมาสภาได้แต่งตั้งเพิ่มเติมอีก 3 ตำแหน่งคือ นส.โสภา อ่อนโอภาสเป็นเลขาธิการสภาฯ นส.บุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญเป็นเหรัญญิก และพันตำรวจเอกหญิงจิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูลเป็นประชาสัมพันธ์ เริ่มต้นด้วยการรับรองรายงานการประชุมของสภาชุดก่อนพร้อมรายงานผลการดำเนินงานของสภาที่จัดการทำให้สภาวิชาชีพชุดปัจจุบันเกิดขึ้นได้ เห็นรายงานแล้วต้องบอกว่าท่านทำงานหนักกันทั้งสิ้นทั้งด้วยเวลาที่มีเพียงหกเดือน
 
เรื่องที่น่าสนใจและเรา( ท่านนักสังคมทั้งหลายด้วยนะคะ)ต้องสนใจศึกษาทำความเข้าใจก็คือข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศของสภา ( ดูรายละเอียดได้จากเวปกระทรวง พม. และอีกสักพักจะนำไปฝากไว้ที่เวปสมาคมนักสังคม เวปสภากำลังก่อโครงร่าง ) ตัวเลขน่าสนใจมีว่า
สมาชิกสามัญ 876 คน ผู้ประกอบวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต. 625 คน สถานะการเงิน 545,280 บาท ได้มาจากค่าสมัครสมาชิกและค่าขึ้นทะเบียน(ยอดนี้เป็นยอดรายงานเก่า ส่วนยอดรายงานใหม่ 568,780 บาท คงต้องไปทวนดูอีกครั้ง)
 
วาระที่เข้มข้นและใช้เวลามากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์การแพทย์เสนอให้สภารับรองเครื่องมือการปฏิบัติงานที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆ เนื่องจากจะนำไปใช้ในการเสนอขยายCตันขั้นติดของนักสังคมการแพทย์. สมาคมการแพทย์ได้เดินเครื่องประสาน กพ. กจ.แล้วเขาก็แนะนำให้จัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆ หนึ่งในนั้นคือเครื่องมือและควรให้สภาวิชาชีพรับรองเครื่องมือนี้ด้วย
ประเด็นสำคัญที่กรรมการถกกันคือสภามีอำนาจหน้าที่รับรองเครื่องมือหรือไม่ ตามพรบ.วิชาชีพไม่มีเรื่องการรับรองเครื่องมือแต่มีเรื่องการรับรองมาตรฐาน. เครื่องมือนี้ต้องโยงเข้ากับการใช้ในมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้วยเวลาจำกัดที่ต้องเร่งนำเสนอเอกสารต่อ กพ.หากจะพิจารณาในสภาคงใช้เวลาหลายครั้งอาจมิทันการณ์ สภาก็มอบหมายให้มีคณะทำงานเพื่อพิจารณาอย่างเข้มข้นโดยมีนายกสมาคมนักสังคมเป็นผู้ประสานกลุ่มสถาบันการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ. งานหนักและเร่งด่วนคะ การแพทย์สู้ๆๆๆคะ
 
วาระการจัดระบบสำนักงานสภาวิชาชีพ
ตั้งแต่เริ่มก่อการพรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์อยู่ในการนำเสนอของกระทรวง พม.จนกระทั้งได้เป็นสภาวิชาชีพชุด6เดือนที่ก่อร่างสร้างตัว กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของสภาอยู่ในความช่วยเหลือของ กสค.หรือ.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติให้ใช้ที่ตั้ง เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ แต่เมื่อมีกรรมการสภาชุดปัจจุบันเต็มตัว เป็นองค์กรนิติบุคคล เป็นอิสระและดำรงความยุติธรรมโปร่งใส สภาจำเป็นต้องมีสถานที่สำนักงานและระบบการจัดการของตนเอง ด้วยที่เรามีเงินจากค่าสมัครสมาชิกและขึ้นทะเบียนเริ่มต้น 6แสนกว่าบาทยังไม่หักค่าทำบัตรสมาชิกและใบผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาตที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน คงไม่พอเช่าสำนักงาน จ้างเจ้าหน้าที่ประจำสภา ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน วางระบบการสื่อสารกับสมาชิกด้วยระบบออนไลน์และจุลสารหรือเอกสารต่างๆ
 
กระทรวงพม.กรุณาให้สภาใช้สถานที่ของกสค.ที่ตึก CP และเจ้าหน้าที่ 1 คนที่มีอัตราจ้างเดือนละ 8000กว่าบาทเป็นระยะเวลา1 ปี ตอนนี้ใครๆก็หมื่นห้าแล้วจะมีท่านใดอาสามาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสภาบ้างมั้ยคะ ไม่อยากจะพูดเลยว่าสภาของเราเป็นสภาวิชาชีพที่ท่วมท้นด้วยมีใจอาสากัน กรรมการสภามาประชุมแบบว่าไม่มีค่าเดินทางแม้ว่าท่านต้องมาจากเชียงใหม่ อุบล เพชรบูรณ์ ไม่มีค่าเบี้ยประชุม มีแต่อาหารกลางวันจานเดียวให้พออิ่มท้อง
 
ออกนอกเรื่องไปเรื่อยเปื่อยกลับมาคุยเรื่องการจัดระบบสำนักงานสภาตอนนี้เท่าที่ทำได้เพื่อให้เกิดการสื่อสารระยะเร่งด่วนเลยอาศัยเทคโนโลยี่ออนไลน์ จึงจัดทำ FaceBook ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ใช้ชื่อสภานี่แหละคะ สมัครสมาชิกกันเข้ามานะคะ ต้องขอบคุณ Mark Zuckerberg มากๆๆๆคะ อ้อ มือใหม่ยังหัดทำ fan page สภาด้วยนะคะ ใช้ชื่อเป็นฝรั่งคะ Socialwork Professions Council เชิญกดไลค์ได้คะ อันนี้อยากสื่อสารกับประชาชนทั่วไปยังก็ช่วยกันขยายๆๆนะคะ
 
ปรากฏการณ์ฮิตติดสังคมออนไลน์อย่างapplication ของ Line ถูกนำมาใช้ในการสื่อสารพี่จิบอสใหญ่ของสังคมสงเคราะห์ รพ.ตำรวจเป็นนักประชาสัมพันธ์อาสาเปิดกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสารกับสมาชิกและท่านที่สนใจ แอดกันมาได้ที่ SWPC พี่มยุรีกำลังเชิญเพื่อนๆน้องๆเข้ากลุ่มคะ อีกไลน์หนึ่งเป็นส่วนของท่านกรรมการสภาทั้งหลายมีไว้เผื่อเรื่องฉุกเฉิน รวดเร็วทั้งหลายในการนัดประชุม
 
ส่วนเวปไซด์ของสภาอาจต้องใช้เวลาตอนนี้เริ่มปรึกษา อ.สมศักด์ นัคคลาจารย์ นักวิชาการหนุ่มเทคโนโลยี่ของคณะสังคมสงเคราะห์ฯหัวเฉียว วันประชุมสภาท่านกรุณมาเก็บภาพบรรยากาศการประชุมให้ ท่านใดสนใจอาสามามาช่วยกันได้นะคะ
 
วาระการจัดทำแนวทางการอบรมนักสังคมสงเคราะห์โดยการยื่นขอการรับรองมาตรฐานมสค.เพื่อให้สามาถเข้าสู่การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม พรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์พศ.2556
 
เรื่องเร่งด่วนที่สภาวิชาชีพจะต้องสานต่อคือการออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามมาตรา 28 แห่งพรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ หลักเกณฑ์เก่าได้ยกเลิกไปเมื่อมีกรรมการสภาชุดปัจจุบันตามประกาศ ณ วันที่ 1 พค.56 ดังนั้นเพื่อให้นักสังคมสงเคราะห์ที่ยังมิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตได้เข้าสู่ใบประกอบวิชาชีพภายใน 4 ปีนับแต่ พรบ.มีผลบังคับใช้ สภาวิชาชีพจึงมีมติให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตเดิมมาปรับแก้บางส่วน
 
หมายว่าท่านนักสังคมสงเคราะห์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตท่านจะต้องเริ่ม เตรียมเอกสารการประเมิน มสค.และเขียน case review ไว้ได้แล้วนะคะ แม้ว่าตอนนี้กำหนดการสอบยังไม่ได้ออกมาก็ตาม มีกำหนดเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบ คงอาจต้องรอการนำกำหนดการต่างๆเข้าในการประชุมสภาวิชาชีพวันที่ 1 พย.56 เตรียมอะไรอย่างไร ถามประสบการณ์จากผู้ที่เคยผ่านมาแล้วไว้ก่อนนะคะ หรือศึกษาประกาศต่างๆจากเวปของพม.ได้ที่นี้คะ www.m-society.go.th/news_detail.php?newsid=7345&groupid=026
 
ส่วนท่านที่มิได้จบสังคมสงเคราะห์ก็จะต้องเข้าอบรมหลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์ตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน ซึ่งสภามอบหมายให้สมาคมนักสังคมและสถาบันการศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่สนใจร่วมร่างหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี และ 5 ปีถึง10 ปี ส่วนประสบการณ์ 10 ขึ้นไปมีหลักสูตรของสมาคมนักสังคมแล้ว รอประกาศรับสมัครอบรมนะคะ
วาระเพื่อพิจารณาพิจารณาเป็นความผิดบกพร่องแต่พี่วาสนากรรมการจากองค์กรสาธารณประโยชน์กรุณาพลิกความพลาดของเลขาให้เป็นอารมณ์ขำว่าต้องพิจารณากันอย่างเข้มข้นเพราะเขียนว่าพิจารณาๆถึงสองครั้ง และใช้มุกนี้ตลอดการประชุม ฮาๆๆๆได้ใจคะ
 
วาระน่าปวดหัวมีมากมายแต่เพื่อความสบายใจของผู้เขียนไม่ขอเขียนรายละเอียดด้วยเกรงว่าจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนด้วยอาการอึนมึนๆเช่นนักสังคมสงเคราะห์ตามป.วิอาญา หรือที่เราเรียกว่าสืบพยานเด็กคะ วาระนี้เรื่องยาวต่อไปอีกถึงการประชุมครั้งหน้า
วาระหลักสำคัญที่สภาอยากตั้งหลักเรื่องยุทธศาสตร์ของสภาก็ถูกเรื่องเร่งด่วนต่างๆเบียดจนมีการอภิปรายบ้างแต่กระจัดกระจายโดยสรุปก็จะยึดการทำงานตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพรบ.ก่อน งานเฉพาะหน้าที่เร่งด่วนคือการทำแผนปฏิบัติการของปี 2557 ทั้งแผนงบประมาณ แผนการขับเคลื่อนภารกิจขึ้นทะเบียนนักสังคม ฯลฯ จัดทำโครงการต่างภายใต้แผนเหล่านี้
 
เรื่องอื่นๆที่ท่านถามมา
เข็มมสค.กำลังเร่งผลิตที่โรงงาน บัตรประจำตัวสมาชิกและนักสังคมรับอนุญาตก็ยังอยู่ที่โรงงานเช่นกัน กำหนดการต่างๆก็รออีกนิดแค่นี้เลขาธิการอาสาก็อยากจะมีสัก 40 มือ 20 สมองแต่ในที่สุดก็ขอปล่อยวาง เอาเป็นว่าทำให้ดีที่สุดเท่าที่กำลังจะพอมี นอกจากจะมีกำลังเสริมที่เข้ามาช่วยงานได้ในกองเลขาอีก สัก 5 คน สมัครเข้ามาเลยคะ 
 
บทเรียนแสนประทับใจในการประชุมสภาวิชาชีพ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพที่มีประสบการณ์มากเหลือในแวดวง เป็นผู้อาวุโสที่ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะที่เป็นทางออกของทางตันหลายๆครั้งในที่ประชุม ท่านต้องมาทุกครั้งนะคะ ศ.ยุพา พี่อุบล พี่สุนันท์ ท่านคณบดีเดชา ประทับใจมากคะ

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« June 2017 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.