คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»อบรม

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อการสอบข้อเขียนเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

       เนื่องจาก "สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์" กำหนดให้มีการสอบเพื่อขอใบอนุญาตด้วยข้อเขียนเพื่อวัดประเมินความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่างๆ ที่ระบุว่าจะต้องได้ใบอนุญาตแล้ว                 

      "สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย" จึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ให้แก่ "สมาชิกของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย" ที่จบใหม่หรือ สมาชิกสมาคมฯ ที่เริ่มปฏิบัติงาน หลังวันที่ 6 มิถุนายน 2556  ได้ทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ในวันที่ 6 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอวันทบทวนความรู้ 6 กันยายน 2557

(เลือกหัวข้อไฟล์ทบทวนความรู้ 1 และ 2)

 

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดทบทวนความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาด้านการสังคมสงเคราะห์

เพื่อเข้าสู่การสอบเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

      "สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์" กำหนดให้มีการสอบใบอนุญาตด้วยข้อเขียนเพื่อวัดประเมินความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่างๆ ที่ระบุว่าจะต้องได้ใบอนุญาตแล้ว                 

      "สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย" จึงได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้"สมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย" ที่จบใหม่

หรือ สมาชิกสมาคมฯ ผู้ที่เข้าปฏิบัติงาน หลังวันที่ 6 มิถุนายน 2556  ได้ทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

ดาวน์โหลดเอกสาร

<<รายละเอียดการจัดทบทวนความรู้ และ ใบสมัคร>> 

 

หมายเหตุ

สมาชิกสมาคมฯ หมายถึง "สมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย"

รหัสสมาชิก หมายถึง "รหัสสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย"

(ไม่ใช่ รหัส "สมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์")

<<ตรวจสอบรหัสสมาชิกสมาคม>>

เลือกหัวข้อ "รหัสสมาชิกสมาคม"

*วิธีีการค้นหารายชื่อ กด Ctrl+F  แล้วใส่ชื่อที่ต้องการค้นหา

 

**ครบกำหนดวันปิดรับสมัคร ขอบคุณที่ให้ความสนใจในกิจกรรมครับ**

โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น

ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี   

เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม

ของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) (หลักสูตร 48 ชั่วโมง)

ระยะเวลาในการศึกษาอบรม

จำนวน 48 ชั่วโมง หรือ 6 วัน  

จัดอบรมในระหว่างวันที่ 14-19 กรกฎาคม 2557

สถานที่จัดอบรม ห้อง 103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิธีการอบรม   บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย สรุปบทเรียนจากประสบการณ์ทำงาน

 

ดาวน์โหลด ทำเนียบผู้เข้าอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง (14-19 ก.ค. 57)

ดาวน์โหลด เอกสารนำเสนอจากวิทยากรการอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง (14-19 ก.ค. 57)

 

                     

ประกาศเรื่องการคัดเลือกผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น

ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป-10 ปี (หลักสูตร 200 ชั่วโมง)

เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรม ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ จากคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

มีจำนวนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และคณะอนุกรรมการพัฒนา

บุคลการและมาตรฐาน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

จึงขอสงวนสิทธิ์ ในการงดการจัดอบรมหลักสูตร 200 ชั่วโมง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - 8 สิงหาคม 2557 นี้

ซึ่งกำหนดการจัดอบรม ในครั้งต่อไปนั้น จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

8 กรกฎาคม 2557

 

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« December 2017 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

K2 Tag Cloud