คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»ประชุม/สัมมนา»ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ และการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ และการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 Featured

นำขึ้นเว็บ โดย  วันเสาร์, 09 กรกฎาคม 2559 09:47

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดการประชุมใหญ่สามัญ และการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

กำหนดการ

เวลา 08.00 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 10.00 น.      นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ

                                      นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                      กล่าวต้อนรับ

เวลา 10.00 – 10.30 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.30 – 11.30 น.      รายงานผลการดำเนินงานและแผนการเงิน

                                                - สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

                                                - สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 11.30 – 12.30 น.      เลือกตั้งนายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ

                                                นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                - เลือกประธานดำเนินการเลือกตั้ง

                                                - เลือกผู้ช่วย-นับคะแนน

                                                - เสนอชื่อ นายก

                                                - เสนอชื่อ กรรมการ

เวลา 12.30 – 13.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 – 15.00 น.      เสนองานวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ (เรื่องละ ๒๐ นาที)

                                                - “ธัญบุรีโมเดล” โดย นายสุภวัฒน์ หนูพริก

                                                                            ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

                                                                            กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                                                - “สถานการณ์ผู้ป่วยครองเตียงนานในโรงพยาบาลที่ไม่สามารถจำหน่ายได้”     

                                                                        โดย นางศรีสุภา  แก้วประพาฬ    

                                                                              สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย

                                                - “โครงการพัฒนาระบบการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ”

                                                                         โดย นางสาวโสภิดา  สังขดิถี

                                                                            นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

                                                                            หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสังคมสงเคราะห์

                                                                            กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 

                                                                             

เวลา 15.00 – 15.30 น.    อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์

                                    ประธานคณะกรรมการดำเนินการหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

                                    วิทยากรผู้เสนอแนะ

เวลา 15.30 – 16.00 น.    นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ

                                    นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                    กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุม

 

 

นักสังคมสงเคราะห์ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงาน

สามารถส่ง ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  หน่วยงาน/สังกัด  เบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมล์

มาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแล้วจะติดต่อกลับไปยังอีเมล์ที่ท่านส่งมา

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

084-0925763 ศิริศักดิ์

โทรสาร

02-2249417 (หมายเลขเฉพาะกิจ)

กรณีต้องการส่งโทรสารให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

อ่านแล้ว 2155 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 14 กรกฎาคม 2559 13:16
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« December 2017 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

K2 Tag Cloud