แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»ประชุม/สัมมนา»งานประชุมใหญ่สามัญ และการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559

งานประชุมใหญ่สามัญ และการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 Featured

นำขึ้นเว็บ โดย  วันพฤหัสบดี, 14 กรกฎาคม 2559 13:17

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ

สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดการประชุมใหญ่สามัญ และการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

ซึ่งในปี 2559 นี้ ครบวาระคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ปี 2557-2559 ที่ประชุมใหญ่สามัญ จึงจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯชุดใหม่ เพื่อบริหารงานสมาคมฯ ในวาระปี 2559 – 2561 โดยวิธีออกเสียงคะแนน ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในที่ประชุมใหญ่สามัญ มีดังนี้

1. นางณัฐวดี ณ มโนรม                  นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

2. อ.ดร.ทิพาภรณ์  โพธิ์ถวิล             กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

3. นางสาวสมศิริ  บุญศิริ                  กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

4. นางสาวบุญล้อม  กานต์ศักดิ์สราญ      กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

5. นางนภารัตน์  เอนกบุณย์               กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

6. อ.ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก            กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

7. นายเสรีภาพ  สมทรัพย์                 กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

8. นางสาวลัดดา  เบญจเตชะ             กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

9. นางสาวสุดธิดา  พรเจริญ               กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

10. นางชลิดา  อุทัยเฉลิม                 กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

   จากนี้ นายกสมาคมฯ จะดำเนินการ เลือกคณะกรรมการให้ครบตามจำนวน และแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ต่อไป

 

สำหรับการประชุมวิชาการประจำปี 2559 ในปีนี้จัดในหัวข้อ “สังคมสงเคราะห์ : จากฐานปฏิบัติสู่บทเรียนความรู้” โดยเป็นการนำเสนองานวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ มีผู้นำเสนองานวิจัย จำนวน 3 คน

“ธัญบุรีโมเดล” โดย นายสุภวัฒน์ หนูพริก

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

                     

- “สถานการณ์ผู้ป่วยครองเตียงนานในโรงพยาบาลที่ไม่สามารถจำหน่ายได้”                                        

นางศรีสุภา  แก้วประพาฬ                                                                                          

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย

 

- “โครงการพัฒนาระบบการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ”

นางสาวโสภิดา  สังขดิถี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสังคมสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

 

โดยมี อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เป็นวิทยากรผู้เสนอแนะ

อ่านแล้ว 1919 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 14 กรกฎาคม 2559 13:49
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)

อัลบั้มรูปภาพ

{gallery}109{/gallery}
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« January 2018 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.