แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»ประชุม/สัมมนา»ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

นำขึ้นเว็บ โดย  วันอาทิตย์, 08 กันยายน 2556 13:46

ประชุมวิชาการประจำปี 2556

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

เรื่องก้าวต่อไปของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

1. หลักการและเหตุผล

          นับเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้มีใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จนกระทั่งในช่วงปี 2555 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึงเป็นภาคีหลักที่สำคัญได้เสนอกฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ฯจึงได้ร่วมผนึกกำลังกับสมาคมเครือข่ายสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจนนำมาสู่ผลสำเร็จเมื่อพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2556แล้วนั้น กิจกรรมต่างๆในช่วง 6 เดือนแรกของการประกาศใช้ พ.รบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นการเตรียมการเพื่อให้มีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมาย ภาคีทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินงานจนกระทั่งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้ครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อเดือนกรกฎาคมแล้วนั้น การก้าวต่อไปของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะมีทิศทางเป็นอย่างไร จะสามารถสร้างสรรค์และกำกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์อันจะพาไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนได้อย่างไรนับเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง

          ในการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ได้ประสานความร่วมมือกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการเรื่องทิศทางการก้าวหน้าของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อทราบทิศทางก้าวต่อไปขององค์กรหลักของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ อันได้แก่ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, สมาคมสภาสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์, สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          2.2 เพื่อระดมการมีส่วนร่วมของนักสังคมสงเคราะห์และภาคีเครือข่ายในการกำหนดทิศทางของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ร่วมกัน

3. เป้าหมา

          ประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมจำนวน 120 คน

4. รูปแบบและเนื้อหาการประชุม

          ประกอบด้วยการเสาวนา อภิปราย ถามตอบ ระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมประชุม

5. วัน เวลา สถานที่

          วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องภาณุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

6.ผู้รับผิดชอบโครงการ

          6.1 สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

          6.2สมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและบทบาทขององค์กรวิชาชีพเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์

          7.2 ผู้เข้าร่วมประชุมและภาคีเครือข่ายสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น กำหนดทิศทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

อ่านแล้ว 2691 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 10 กันยายน 2556 04:25
ให้คะแนนบทความนี้
(3 ผู้ให้คะแนน)
สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10140

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak

อัลบั้มรูปภาพ

{gallery}21{/gallery}
หมวดหมู่ของบทความ: วันปกรณ์ ๒๕๕๖ »
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« December 2017 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

K2 Tag Cloud