แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»ประชุม/สัมมนา»วันปกรณ์ ๒๕๕๖

วันปกรณ์ ๒๕๕๖

นำขึ้นเว็บ โดย  วันพุธ, 11 กันยายน 2556 21:38

วันปกรณ์ ๒๕๕๖

พิธีประกาศ เกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๕

วันจันทร์ที่  ๑๑   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

ณ ห้องปริ๊นบอลรูม ๓ ชั้น ๑๑  โรงแรมปริ๊นพาเลซ  กรุงเทพมหานคร

 

            การจัดงานวันปกรณ์’๕๖ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์  อังศุสิงห์  กำหนดจัดงานร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  สภาสตรีแห่งชาติฯ  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  โดยจัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕  และประชุมวิชาการ เรื่อง “พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๖  เพื่อใคร”  ในวันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ ห้องปริ๊นบอลรูม ชั้น ๑๑  โรงแรมปริ๊นพาเลซ  กรุงเทพมหานคร  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายพลากร  สุวรรณรัฐ  เป็นประธานและมีผู้รับการพิจารณาคัดเลือกและรับโล่เกียรติคุณ รวม ๒๑ ท่าน ได้แก่

            ๑.  น.ส.มลฤดี  จินดาอนันต์ยศ

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ

            ๒.  ผศ.โสภา  อ่อนโอภาส

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ

            ๓. พ.ต.ท.มนัส  ทองสีม่วง

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

            ๔. น.ส.เยาวลักษณ์  ชูโกสม

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

            ๕. น.ส.อชิมา  เกิดกล้า

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

            ๖. นางประภา  กิจจะนะ

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

            ๗. น.ส.นริศราภรณ์  อสิพงษ์

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

            ๘. นางรสสุคนธ์  ทาริยะ

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

            ๙. นายสุวรรณ์  พรมผล

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

            ๑๐. นางสุมาลี  บรรเลง

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

            ๑๑. นางมยุรี  ผิวสุวรรณ

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

            ๑๒. นายวีรเดช  เจริญดี

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

            ๑๓. นายอุดม  เจียมจงวัฒนา

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร

            ๑๔. พันโทสุนทร  นพกุลสถิต

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร

            ๑๕. นางลวน  ขุนด่าน

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร

            ๑๖. ผศ.ดร.วชิรญา  บัวศรี

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร

            ๑๗. นางกีระณา  สุมาวงศ์

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร

            ๑๘. นางรัตนา  นรพัลลภ

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร

            ๑๙. นายแพทย์บัญชา  พงษ์พานิช

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร

            ๒๐. นางทานทิพย์  ธำรงวรางกูร

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร

            ๒๑. ผศ.จรูญศรี  พลเวียง

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร

 

            ในการนี้  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

อ่านแล้ว 2581 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 11 กันยายน 2556 21:48
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10140

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak

อัลบั้มรูปภาพ

{gallery}25{/gallery}
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« December 2017 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

K2 Tag Cloud