แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»ประชุม/สัมมนา»งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 Featured

นำขึ้นเว็บ โดย  วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2558 10:39

ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ

สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ณ ห้อง สเตชั่น 1-2 ชั้น 15 โรงแรม เซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพมหานคร 

 

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 มีกิจกรรม ดังนี้

-  การบรรยาย “พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ พ.ศ.2558” 

โดย นายสาโรจน์  นักเบศร์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักอัยการสูงสุด

-  การบรรยาย “ความก้าวหน้าในการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายสังคมสงเคราะห์อาเซียน และตัวชี้วัดมาตรฐานทางสังคมไ

โดย  นายชินชัย  ชี้เจริญ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

-  การบรรยาย “ความก้าวหน้าและทิศทางการดำเนินงาน สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์”

โดย  รศ.อภิญญา  เวชยชัย

 

-  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี/สถานะการเงิน และแผนการดำเนินงานประจำปี 2559

ของ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย 

ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์ นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ คณะอุปนายกสมาคมฯ

นางวรรภา ลำเจียกเทศ  นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

-  ความก้าวหน้าในการจัดทำ Code of Ethics

โดย  นางสาวสิริพร  อรุณแสงสุรีย์  สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

 

-  อภิปราย “ก้าวทันกฎหมายงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม”

“พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

โดย  นายกันตพงศ์  รังสีสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

“พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551”

โดย นางสาววาสนา  เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

 

ดาวน์โหลด ไฟล์ประกอบการบรรยายประชุมวิชาการจากวิทยากร

อ่านแล้ว 1386 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2558 12:24
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)

อัลบั้มรูปภาพ

{gallery}93{/gallery}
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« December 2017 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

K2 Tag Cloud