คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»ผู้บริหาร
กรรมการอำนวยการ กรรมการอำนวยการ

กรรมการอำนวยการ

บัญชีรายชื่อกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (ชุดวาระปี 2557-2559)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ดำรงตำแหน่ง

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี  บูรณกานนท์

นายกสมาคมฯ

2

อาจารย์ ดร.ทิพาภรณ์  โพธิ์ถวิล

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

3

นางณัฐวดี ณ มโนรม

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

4

นางสาวสมศิริ  บุญศิริ

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3

5

นางสาวบุญล้อม  กานต์ศักดิ์สราญ

กรรมการ

6

นางรุ่งกานดา  พงศ์ธรกุลพานิช

กรรมการ

7

นางสาวดารณี  นฤดมพงศ์

กรรมการ

8

นายเสรีภาพ  สมทรัพย์

กรรมการ

9

นางสาวน้ำค้าง  คันธรักษ์

กรรมการ

10

ดร.สดใส  คุ้มทรัพย์อนันต์

กรรมการ

11

นางวรรภา  ลำเจียกเทศ

กรรมการ

12

นางเสาวคนธ์  เจษฎารักษ์

กรรมการ

13

นางเพลินพิศ  จันทรศักดิ์

กรรมการ

14

นางนภารัตน์  เอนกบุณย์

กรรมการ

15

นางสาวลัดดา  เบญจเตชะ

กรรมการ

16

อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก

กรรมการ

17

อาจารย์นันทภรณ์  เอี่ยมวนานนทชัย

กรรมการ

18

นางมณีรัตน์  สุวันทารัตน์

กรรมการและเหรัญญิก

19

นางสาวกาญจนา  ชื่นทองอร่าม

กรรมการและเลขาธิการ

             

รายละเอียด...
ที่ปรึกษาสมาคม ที่ปรึกษาสมาคม

ที่ปรึกษาสมาคม

บัญชีรายชื่อที่ปรึกษาสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (ชุดวาระปี 2557-2559)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ดำรงตำแหน่ง

1

ศาสตราจารย์ยุพา  วงศ์ไชย

ที่ปรึกษา

2

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ

ที่ปรึกษา

3

รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย

ที่ปรึกษา

4

อาจารย์นวลใย  วัฒนกูล

ที่ปรึกษา

5

นายปกรณ์  พันธุ

ที่ปรึกษา

6

นางผานิต  กุลสืบ

ที่ปรึกษา

7

ดร.โสภณ  พรโชคชัย

ที่ปรึกษา

8

นายชินชัย  ชี้เจริญ

ที่ปรึกษา

9

นางปิยะฉัตร  ชื่นตระกูล

ที่ปรึกษา

10

พ.ต.อ.หญิงจิรวัส  ฉัตรไชยสิทธิกูล

ที่ปรึกษา

รายละเอียด...

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« June 2017 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.