คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»ประชุม/สัมมนา

ประเมินผลการเขียนโครงการ

นำขึ้นเว็บ โดย วันอังคาร, 20 พฤษภาคม 2557 14:02

 

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล “เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557ณ ห้องประชุม สค.103 ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย ภายหลังที่ได้มีการจัดการอบรบ“เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับองค์กรสาธารณะประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 40 องค์กรที่เข้าร่วม  เป็นการเพิ่มเติมความรู้และให้คำปรึกษาเพื่อให้องค์กรสามารถประยุกต์เขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนทุนได้

 

 

 

 

 

การประชุม ครั้งที่ 2/57

นำขึ้นเว็บ โดย วันศุกร์, 18 เมษายน 2557 21:52

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/57

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

          2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

          3.1 การจัดอบรมโครงการเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

          3.2 หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 5 -10 ปี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

          4.1 เรื่องการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

         4.2 การศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ปี 2555-2557    

ระเบียบวาระ ที่ 5 เรื่องอื่นๆ

            5.1 เรื่องของสภาวิชาชีพ

            5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

สังคมสงเคราะห์เกาหลีเยือนไทย

นำขึ้นเว็บ โดย วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2556 11:05

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KASW) ประกอบด้วย

1. Prof./Ms. Myung-Min Choi, Baekseok University

2. Ms. Sun-Mi Lee, Leftovers Love Sharing Community

3. Mr. Su-Won Jo, Seoul Council on Social Welfare

4. Ms. Hye-Ran Lee, Yangpyeonggun Social Welfare Center

5. Mr. Won-Ouk Jang, Namyangju City Dongboo Hope Care Center

6. Ms. Ji-Kyung Kim, Pajusi Munsan Social Welfare Center

7. Ms. Seung Wha Lee, Deungchon-4 Social Welfare Center

8. Ms. Eun Kyung Kim, Goodneighbors Social Development Ministry Team

เดินทางมาเยือนสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางสังคมสงเคราะห์ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง 208 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์ นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย รศ.อภิญญา เวชยชัย นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายชินชัย ชี้เจริญ ผู้แทนจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ นำเสนอ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเลี้ยงต้อนรับ

โครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ

นำขึ้นเว็บ โดย วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556 19:24

โครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ปี2556 (Walk & Run for Social Care) เป็นความร่วมมือระหว่าง ภาคี 5 เครือข่าย ประกอบด้วย สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สมาคมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชมรมนักสังคมสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ จัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมงานด้านสังคมสงเคราะห์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 6.00 -10.00 น. ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« January 2018 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.