คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»ประชุม/สัมมนา

การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 4/57

นำขึ้นเว็บ โดย วันอังคาร, 05 สิงหาคม 2557 11:22

 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/57

วันพุธที่  30 กรกฎาคม 2557

ณ ห้อง สค.209 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 3/2557 วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี (หลักสูตร 48 ชั่วโมง) และการยกเลิกการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ไม่ต่ำกว่า 5 - 10 ปี (หลักสูตร 200 ชั่วโมง )

3.2 โครงการอบรมหลักสูตรคุ้มครองเด็ก (ผ่านระบบออนไลน์) CHILD PROTECTION ONLINE TRAINING)

3.3 การศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ปี 2555-2557

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

4.2 โครงการพัฒนาข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา ที่จัดหลักสูตรปริญญาบัตรด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

4.3 การจัด pre – post conference กับ APASWE

4.4 For APASWE working group on regional amplification of international definition of social work

4.5 การชำระเงินค่าสมาชิก IFSW

4.6 การเตรียมเปิดทบทวนความรู้

 

ระเบียบวาระ ที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 ความเคลื่อนไหวของสภาวิชาชีพ

5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

 

การประชุม ครั้งที่ 3/57

นำขึ้นเว็บ โดย วันศุกร์, 13 มิถุนายน 2557 21:31

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/57

วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

          2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 2/2557 วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

          3.1 การจัดอบรมโครงการเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

          3.2 หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 5 -10 ปี (48 ชั่วโมง) และ 10 ปีขึ้นไป (200 ชั่วโมง)

         3.3 การศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ปี 2555-2557    

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

          4.1 เรื่องการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

         4.2 โครงการอบรมหลักสูตรคุ้มครองเด็ก (ผ่านระบบออนไลน์) CHILD PROTECTION ONLINE TRAINING

 

ระเบียบวาระ ที่ 5 เรื่องอื่นๆ

            5.1 เรื่องของสภาวิชาชีพ

            5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

วันปกรณ์ ๕๗

นำขึ้นเว็บ โดย วันศุกร์, 23 พฤษภาคม 2557 19:21

      สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย โดย คุณจรวยพร กุลอำนวยชัย เป็นตัวแทนแสดงความยินดีกับนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ เนื่องในวันปกรณ์ ๕๗ ณ ห้องประชุมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

นักสังคมฯ สนอ.กทม.

นำขึ้นเว็บ โดย วันอังคาร, 20 พฤษภาคม 2557 23:34

     สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แสดงความยินดีกับนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และมีสิทธิประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมาย และข้อบังคับของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« January 2018 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.