ขอบเขตเนื้อหาในการสอบใบอนุญาต ครั้งที่1/58 Featured

นำขึ้นเว็บ โดย  วันอาทิตย์, 08 กุมภาพันธ์ 2558 12:05

การจัดสอบใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

ซึ่งจะดำเนินการจัดสอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

ณ สนามสอบ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ดังนี้

<<ขอบเขตเนื้อหาที่สำคัญ>>

อ่านแล้ว 2500 ครั้ง
ให้คะแนนบทความนี้
(1 ผู้ให้คะแนน)
หมวดหมู่ของบทความ: « จดหมายฉบับ1 สภาวิชาชีพ
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น