สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์: ตอนสำนักงานกับแผนงาน

นำขึ้นเว็บ โดย  วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2556 21:50

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์: ตอนสำนักงานกับแผนงาน

          การเขียนเรื่องเล่าเรื่อยเปื่อยตามประสาคนที่เพิ่งเข้ามาเรียนรู้อีกแง่มุมขององค์กรวิชาชีพที่ถือว่าเป็นองค์กรอิสระทำหน้าที่ตามกฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พศ.2556 ครั้งแรกผ่านไปรู้สึกสนุกที่ได้บันทึกเหตุการณ์ สาระ ความคิดเห็นในมุมมองของตนเองอีกทั้งคาดหวังว่าจะพอเป็นข้อมูลความเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นทางการให้นักสังคมสงเคราะห์ได้รับรู้คร่าวๆ

          ความเคลื่อนไหวต่อเนื่องหลังจากประชุมสภาชุดใหญ่แล้วก็มีงานที่ท่านนายกประสานกับพี่ชินชัยเรื่องพื้นที่ตั้งสภาขณะนี้เราได้พื้นที่เล็กๆขนาด 2.90*4เมตรที่เป็นส่วนหนึ่งของห้องคอนโทรลที่มีแผงวงจรควบคุมระบบไฟ ระบบปรับและระบายอากาศของตึก(เดาเอาคะมีแผงๆๆแบบในห้องอัดเสียงเลยคะ)อยู่ข้างในอีกชั้น พื้นที่ขนาดนี้คงพอตั้งโต๊ะทำงานได้ 2 ตัว มุมเยี่ยมเยียนจากสมาชิกได้อีก 2-3 คน จุดเริ่มต้นอันอบอุ่นของเรา (อ้าวข่าวล่า....ห้องนี้มีประตูแต่ปิดไม่ได้เพราะใช้รวมกับห้องคอนโทรลที่ต้องเปิดตลอด 24 แล้วเอกสารความลับและเครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงานจะถูกใครหิ้วไปใช้ก็ได้นิ ถ้าหิ้วเอามาคืนก็ดีถ้าไม่คืนล่ะ ช่วยคิดหน่อยว่าจะไปต่ออย่างไรดี )

          ในฐานะแม่บ้านของสภาคงต้องจัดระบบสำนักงานและอุปกรณ์ที่จำเป็นในเบื้องต้น โอ้..งานหนักและถ้าจะผิดคนตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยเป็นแม่บ้านสักเรื่อง ไม่ละเอียดลออพอที่จะเป็นแม่บ้าน ต้องมาเรียนรู้ตั้งแต่การจัดตกแต่สำนักงาน การซื้อโต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ทำกระดาษ ซองตราสภา ใบเสร็จ ที่ประทับตราสัญญาลักษณ์ งานธุรการรับและส่งจดหมายออกจดหมายเข้า  น้ำ ไฟ โทรศัพท์ แฟกซ์ ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและwifi ฯลฯ ถ้าช่วงนี้ต้องรบกวนปรึกษาขอความช่วยเหลือจากท่านใดก็ถือว่าช่วยแม่บ้านจำเป็นมือใหม่นะคะและขออาสาหนุ่มๆสาวๆหรือท่านผู้ใช้งานออนไลน์เชี่ยวชาญมาช่วยกันเป็นส่วนของสำนักงานเลขาออนไลน์

          งานที่หนักใจอีกอันของแม่บ้านคงเป็นเรื่องเงินๆทองคะเริ่มต้นชีวิตแม่บ้านด้วยเงินติดบ้าน5แส่นกว่าบาทต้องจ้างผู้ช่วยแม่บ้านที่มาทำงานประจำสำนักงานหนึ่งคนปีแรก พม.ช่วยแต่สภาต้องจ่ายเพิ่ม รวมนานาสารพันที่ต้องดำเนินการตามแผนเร่งด่วน 1 ปีของสภาต้องใช้เงินกว่า4 แสนเงินหมดภายในปีหนึ่งแล้วปีต่อๆไปจะทำอย่างไร งานหารายได้ต้องมาแล้ว สภาวิชาชีพทั่วไปเขาอยู่ด้วยเงินขึ้นทะเบียนจากสมาชิกแต่สมาชิกเรายังมาขึ้นทะเบียนไม่ถึงครึ่งของจำนวนนักสังคมที่คาดประมาณว่ามีสัก 2000 คน แม่บ้านจึงอยากมีผู้ช่วยแม่บ้านที่เรียกเก๋ไก๋แบบอินเตอร์ว่า hub จังหวัด ที่จะช่วยกระจายข่าวสาร และเก็บข้อมูล ของนักสังคมในจัดหวัดซึ่งมีหลายสังกัดทั้งรัฐและเอกชนเพื่อให้มาอบรม มาสมัครขึ้นทะเบียนหรือบางครั้งก็ตรวจสอบข้อมูลบางอย่างให้คะ ผู้ช่วยแม่บ้านเป็นงานอาสาคะ ไม่เป็นทางการ มีแต่รอบยิ้มของท่านนายก ท่านกรรมการ และแม่บ้านเป็นกำลังใจยังมี hubไม่ครบทุกจังหวัดเลยคะ สมัครกันหน่อยนะ

          มาคุยเรื่องร่างแผนเร่งด่วนในปี 57 ของสภากันดีกว่าจะได้มาช่วยกันได้ถูกว่าจะทำอะไรกันบ้างแผนคร่าวๆมีดังนี้

          ร่างแผนปฏิบัติการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ปี 2557 (1ตุลาคม2556 -30กันยายน2557)

      1.แผนปฏิบัติการด้านการตั้งสำนักงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการสื่อสาร แผนนี้เป็นเรื่องจัดจ้างคนและซื้ออุปกรณ์สำนักงาน การสื่อสารออนไลน์โดยการทำเวปไซด์ ระบบฐานข้อมูลสมาชิก ซึ่งระบบฐานข้อมูลสมาชิกจะเป็นส่วนสำคัญในอนาคตเพราะต้องมีทั้งการการสอบ รับขึ้นทะเบียน การต่อใบอนุญาต ข้อมูลต้องเป๊ะและทันสมัย ต้องมีจุลสารทั้งออนไลน์และแบบเป็นฉบับแจกจ่ายอีก  คิดรวมเป็นเงิน 300,000 บาท

      2. แผนการจัดการอบรม ประ ชุม สัมมนาเพื่อนำนักสังคมสงเคราะห์สู่กระบวนการรับอนุญาต  ในแผนนี้ประกอบด้วยการจัดอบรมตามภูมิภาค 5 แห่งเพื่อประชาสัมพันธ์พร้อมกับการฝึกอบรมการเขียน case review  แผนนี้กระทรวง.พม.ให้งบสนับสนุน นอกจากนี้ยังต้องจัดทำหลักสูตรและอบรมนักสังคมที่จบวุฒิอื่นทั้งคนที่มีประสบการ 10 ขึ้นไป คนที่มีประสบการณ์ 5-10 ปี และคนที่มีประสบการณ์ 2-5 ปี ซึ่งโครงการนี้คงต้องเป็นการสมทบจากหน่วยงานหรือผู้รับการอบรมด้วยเพราะกระทรวงพม.ให้งบสนับสนุนบางส่วน

      3. แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภา อันได้แก่การจัดประชุมคณะกรรมการ 32 คน ระยะแรกอาจต้องประชุมทุกเดือนเพราะมีเรื่องต่อเนื่องมากมายตามาภาระหน้าที่ของสภาที่กำหนดไว้12ข้อใน มาตรา 6 ของพรบ.วิชาชีพ และการทำงานหลายครั้งต้องมีการทำงานประชุมกลุ่มย่อย หรือคณะทำงานชุดเล็กตามที่สภามอบหมายอีก ดูแล้วก็มีหลายเรื่องหลายกลุ่มเช่นการผลักดันเร่งด่วนของนักสังคมการแพทย์เรื่องความก้าวหน้าของสายงานนักสังคมที่ส่งเรื่องเครื่องมือการทำงานมาให้สภารับรองซึ่งสภาได้ตั้งคณะทำงานชุดเล็กพิจารณาเบื้องต้น ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องมาจ่อคิวอีก เช่น นักสังคมป.วิ  มาตรฐานการให้บริการและการออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักสังคม งานประชุมกันทั้งปีใช้งบแค่ค่าอาหารและของว่างก็เกือบแสนแล้วแล้วยังต้องจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอีก

   4.แผนหารายได้........ช่วยกันคิดหน่อยคะว่าจะทำอย่างไรให้แม่บ้านมีเงินจ่ายค่ะตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีและอื่นๆจิปาถะ  มีแผนอื่นๆอีกนะคะ เช่นการสอบประเมินความรู้ในอีก 3 ปี ซึ่งอายุของสภาและการขึ้นทะเบียนของพวกเราทุกคนเป็นแบบชั่วคราวซึ่งภายใน 2 ปีกว่านี้ต้องวางระบบการสอบใบประกอบวิชาชีพ

                บทสรุปประจำวันเมื่อเลขากล้าขอความช่วยเหลือกลางอากาศขนาดนี้แล้วท่านทั้งหลายจะไม่ยื่นมือมาช่วยกันสร้างห้องทำงานและแผนงานของสภาหรือคะ บทสรุปสั้นๆก็ด้านล่างนี่เลยนะคะ

  1. มาช่วยกันเป็น hubจังหวัด ถ้าท่านเป็นแล้วช่วยกันสะกิดเพื่อนๆจังหวัดข้างที่น้ำยังไม่ท่วมและยังไม่มีใครในจังหวัดอาสา ส่วนจังหวัดที่น้ำท่วมไว้รอน้ำลดก่อนคะ
  2. มาช่วยกันเป็นทีมเลขาอาสาออนไลน์ ถึงจะออนไลน์แต่เราคงต้องทำงานร่วมกันแบบเห็นหน้าเห็นตาและมาประชุมกันบ้าง ขอหนุ่มสาวแถบกรุงเทพ ปริมณทล ที่สนใจเทคโนโลยี่และมีใจรักงานบริการ ( ขอบ่องตง..นักสังคมช่างเอ๊ะช่างถามเก่งจริงๆ เลขาคนเดียวตอบไม่ทันเลยคะ ยิ่งเปิดทุกช่องทางก็ถามทุกช่องทางแม้ในฝันยังตามมาถามเลยคะ)
  3. ท่านนักสังคมที่จบสังคมสงเคราะห์ ท่านเตรียมเอกสารหลักฐานการขอรับการประเมิน มสค.และเขียน case review ไว้ได้ หรือถ้าเสร็จแล้วก็ส่งมาได้ตามกระบวนการของ กสค.ได้ ตามแผนคร่าวตอนนี้อาจจัดสอบ มกรา  มีนา  พฤษภา ( รอยืนยันจากการประชุมสภาอีกครั้ง)
  4. ท่านนักสังคมจบวุฒิอื่นเข้ารับการอบรมตามประสบการณ์ซึ่งอาจจะเริ่มต้นปี 57 เป็นต้นไป
  5. ท่านที่อาจยังไม่มั่นใจเรื่องการเขียนcase review สภาจะจัดการอบรมเตรียมความพร้อมเรื่องนี้สัญจรตามภูมิภาค 5 ครั้งเริ่มต้นปี พศ.57
  6. งานในข้อ 3-5 นี่แหละคะที่เราอยากให้hub จังหวัดมาช่วยกระจายข่าว ค้นหาตัวนักสังคม ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราการใช้จดหมายทางการข่าวสารก็ยังไปไม่ถึง ใช่ช่องทางออนไลน์บางท่านก็ยังเข้าไม่ถึงบริการนี้ ปีนี้เราจึงต้องการท่านhub และเมื่อเราไปจัดงานที่จังหวัดท่านเราก็ต้องการให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งคะ งานท่านhubยังไม่หมดแค่นี้นะคะ ต้องร่วมเดินไปกับเราอีกเรื่อยคะ ท่านต้องมีพลพรรคที่เป็นปึกแผ่นในจังหวัดไว้นะคะ
  7. ท่านรุ่นพี่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว กรุณตรวจเช็ครายชื่อตามที่ประกาศไปแล้ว เรากำลังทดลองระบบ หากชื่อผิด คำนำหน้าพลาด หรือไม่มีชื่อก็อย่าเพิ่งโกรธกัน รุ่นแรกเร่งรัดมาก ไม่ได้เตรียมการตรวจเช็คความถูกต้อง ท่านเขียนมาเจ้าหน้าที่อ่านไม่ออกและรีบเลยต้องส่งไปก่อน เดี๋ยวท่านจะเจออีกเพราะรายชื่อที่ส่งไปโรงพิมพ์ก็เป็นรายชื่อที่ประกาศออนไลน์ไป เขาส่งไปพร้อมกันตั้งแต่เดือนหรือสองเดือนก่อนโน้น ผิดเป็นครูท่านรุ่นแรกแล้วก็เป็นครูให้กับกองเลขาได้เรียนรู้ไปแล้วกันนะ
  8. ท่านรุ่นพี่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วก็รอรับ1.บัตรสมาชิกสามัญของสภา 2.บัตรประจำตัวนักสังคมรับอนุญาต 3.ใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งกำลังอยู่ที่โรงพิมพ์ไม่รู้ถูกน้ำท่วมรึเปล่าอยู่โรงพิมพ์ตั้งนานยังไม่ออกมานอกโรงพิมพ์สักทีเมื่ออกมาแล้วต้องรอให้ท่านปลัด พม.ลงนามเพราะท่านเป็นรุ่นแรกท่านปลัดเป็นนายกสภาตอนนั้น ท่านปลัดงานหลายอย่างคะ รอนานก็ไม่ว่ากันนะ
  9. งานข้อ7-8 เป็นตัวอย่างของงานจื๊บๆกองเลขาออนไลน์ที่ต้องการคนอาสามาช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ยังมีงานอีกมากมายที่กองรอท่านอาสาทั้งหลายมาช่วยกัน

 

 

อ่านแล้ว 438 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2556 21:52
ให้คะแนนบทความนี้
(1 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น
: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.