ติดต่อเรา

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ห้อง 203 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 0840925763

email: tasw.thailand@gmail.com