ข่าวและกิจกรรม2020-10-02T18:49:19-07:00

ข่าวและกิจกรรม

วันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี 2565

By |January 28, 2022|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

วันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี 2565 วันที่ 15 เมษายน 2565 หัวข้อ "ร่วมกันสร้างโลกใหม่ที่ยั่งยืนทางนิเวศ-สังคม: ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" [...]

ผลการคัดเลือกนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมปี2564-2566

By |December 3, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

ผลการคัดเลือกคณะอำนวยการบริหารสมาคมฯ ปี 2564 – 2566 ตามที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 [...]

ประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

By |October 18, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 หัวข้อประชุมวิชาการคือ “ถอดบทเรียนการทำงานการให้การปรึกษาผู้หญิงมุสลิมในคณะกรรมการกลางอิสลาม” และ “บูรณาการทีมสหวิชาชีพในการทำงานกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 [...]

อบรม การประยุกต์ช้การบำบัดเชิงความคิดและพฤติกรรม(CBT)

By |June 17, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

อบรม การประยุกต์ช้การบำบัดเชิงความคิดและพฤติกรรม(CBT) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่ https://bit.ly/2U1N9mz ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศิรศักดิ์ 084-0925763 email : tasw1958@gmail.com

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขและผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

By |June 17, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขและผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขยายระยะเวลารับสมัคร อบรม ป.วิอาญา (กำหนดการอบรมยังคงเดิม)

By |June 17, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

ขยายระยะเวลารับสมัคร อบรม ป.วิอาญา (กำหนดการอบรมยังคงเดิม) ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ลิ้ง https://bit.ly/3cvUxxB สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่เบอร์ 084-0925763 คุณศิริศักดิ์

กิจกรรมทบทวนความรู้ฯ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

By |June 17, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ในขณะนี้ ทางสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้เลื่อนกำหนดการสอบวัดประเมินความรู้ด้วยข้อเขียน เป็นวันที่ 25 กันยายน 2564 สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจึงเลื่อนการจัดกิจกรรมทบทวนความรู้ จากวันเสาร์ที่ 1 [...]

จัดอบรม โครงการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(สืบพยานเด็ก) หลักสูตรใหม่

By |February 11, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดอบรม โครงการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(สืบพยานเด็ก) หลักสูตรใหม่ ตามประกาศกระทรวงยุติธรรม วันที่ 24 มกราคม 2563 [...]

ดาวน์โหลดได้ฟรี หนังสือ “การสังคมสงเคราะห์ไร้พรมแดน ฉบับที่ 2: เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง พลังของปัจจัยกำหนดทางสังคม

By |February 11, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติ (INTERNATIONAL FEDERATION OF SOCIAL WORKERS-IFSW) จัดทำและเผยแพร่หนังสือ "การสังคมสงเคราะห์ไร้พรมแดน ฉบับที่ 2: [...]

Go to Top