ข่าวและกิจกรรม2020-10-02T18:49:19-07:00

ข่าวและกิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2565-2566 สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

By |April 25, 2023|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2565-2566 สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย หัวข้อ “เคารพความหลากหลายผ่านการกระทำทางสังคมร่วมกัน : บทเรียนจากการทำงานของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายและมุมมองจากสากล” วันเสาร์ที่ 20 [...]

แผนการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2566

By |March 28, 2023|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2566 โดยสมาคมฯ จะประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและกำหนดการให้สมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่สนใจ ได้ทราบในลำดับต่อไป แผนการจัดกิจกรรม ปี 2566 [...]

วันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี 2565

By |January 28, 2022|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

วันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี 2565 วันที่ 15 เมษายน 2565 หัวข้อ "ร่วมกันสร้างโลกใหม่ที่ยั่งยืนทางนิเวศ-สังคม: ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" [...]

ผลการคัดเลือกนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมปี2564-2566

By |December 3, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

ผลการคัดเลือกคณะอำนวยการบริหารสมาคมฯ ปี 2564 – 2566 ตามที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 [...]

ประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

By |October 18, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 หัวข้อประชุมวิชาการคือ “ถอดบทเรียนการทำงานการให้การปรึกษาผู้หญิงมุสลิมในคณะกรรมการกลางอิสลาม” และ “บูรณาการทีมสหวิชาชีพในการทำงานกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 [...]

อบรม การประยุกต์ช้การบำบัดเชิงความคิดและพฤติกรรม(CBT)

By |June 17, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

อบรม การประยุกต์ช้การบำบัดเชิงความคิดและพฤติกรรม(CBT) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่ https://bit.ly/2U1N9mz ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศิรศักดิ์ 084-0925763 email : tasw1958@gmail.com

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขและผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

By |June 17, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขและผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขยายระยะเวลารับสมัคร อบรม ป.วิอาญา (กำหนดการอบรมยังคงเดิม)

By |June 17, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

ขยายระยะเวลารับสมัคร อบรม ป.วิอาญา (กำหนดการอบรมยังคงเดิม) ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ลิ้ง https://bit.ly/3cvUxxB สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่เบอร์ 084-0925763 คุณศิริศักดิ์

กิจกรรมทบทวนความรู้ฯ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

By |June 17, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ในขณะนี้ ทางสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้เลื่อนกำหนดการสอบวัดประเมินความรู้ด้วยข้อเขียน เป็นวันที่ 25 กันยายน 2564 สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจึงเลื่อนการจัดกิจกรรมทบทวนความรู้ จากวันเสาร์ที่ 1 [...]

Go to Top