ข่าวและกิจกรรม2020-10-02T18:49:19-07:00

ข่าวและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมฯ ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปี 67

By |January 26, 2024|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมฯ ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ​ครบรอบ 70 ปี [...]

โครงการการอบรมถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อเสริมพลังสตรีระดับจังหวัดและชุมชน

By |November 12, 2023|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

โครงการการอบรมถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อเสริมพลังสตรีระดับจังหวัดและชุมชน และการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเนื่องในวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล         ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องน้ำพราว 1 โรงแรมซีเอส [...]

การนำเสนอผลงานการดำเนินงาน และร่วมประชุม General Meeting องค์กรสมาชิกสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติ

By |November 12, 2023|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

การนำเสนอผลงานการดำเนินของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และร่วมประชุม General Meeting องค์กรสมาชิกสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติ (International Federation of Social Workers-IFSW) [...]

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2565-2566 สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

By |April 25, 2023|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2565-2566 สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย หัวข้อ “เคารพความหลากหลายผ่านการกระทำทางสังคมร่วมกัน : บทเรียนจากการทำงานของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายและมุมมองจากสากล” วันเสาร์ที่ 20 [...]

แผนการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2566

By |March 28, 2023|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2566 โดยสมาคมฯ จะประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและกำหนดการให้สมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่สนใจ ได้ทราบในลำดับต่อไป แผนการจัดกิจกรรม ปี 2566 [...]

วันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี 2565

By |January 28, 2022|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

วันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี 2565 วันที่ 15 เมษายน 2565 หัวข้อ "ร่วมกันสร้างโลกใหม่ที่ยั่งยืนทางนิเวศ-สังคม: ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" [...]

ผลการคัดเลือกนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมปี2564-2566

By |December 3, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

ผลการคัดเลือกคณะอำนวยการบริหารสมาคมฯ ปี 2564 – 2566 ตามที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 [...]

ประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

By |October 18, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 หัวข้อประชุมวิชาการคือ “ถอดบทเรียนการทำงานการให้การปรึกษาผู้หญิงมุสลิมในคณะกรรมการกลางอิสลาม” และ “บูรณาการทีมสหวิชาชีพในการทำงานกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 [...]

อบรม การประยุกต์ช้การบำบัดเชิงความคิดและพฤติกรรม(CBT)

By |June 17, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

อบรม การประยุกต์ช้การบำบัดเชิงความคิดและพฤติกรรม(CBT) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่ https://bit.ly/2U1N9mz ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศิรศักดิ์ 084-0925763 email : tasw1958@gmail.com

Go to Top