อบรมการเขียน Case review

อบรมการเขียน Case review
ดำเนินการจัดอบรม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 11และ18 มกราคม 2556

โดยทางสมาคมฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้รุ่นละ 40 คน แต่มีคนสมัครเข้ามาถึงรุ่นละ 70 คน
ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ 56

ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2556

จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องภาณุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
มสค.รุ่นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ

อบรมสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ
เพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มสค.)

วันเสาร์ที่ 25- อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

วันปกรณ์ ‘๕๖
พิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๕

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องปริ๊นบอลรูม ๓ ชั้น ๑๑ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลข่าวสารสำหรับสมาชิกสมาคม

บริการข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น
ระเบียบ ข้อบังคับ สมาชิกภาพ
สมัครสมาชิก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...


อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสารสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชชีพ
สมาชิกสภาวิชาชีพสมาติดตามได้ที่นี่
ให้บริการโดยนายกสมาคมฯ....


อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสารกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี ครอบครัว พิการ
สวัสดิการ ค้ามนุษย์ ประเวณี และขอทาน...


อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสารสังคมสงเคราะห์นานาชาติ

รายงานความเคลื่อนไหวของ
งานสังคมสงเคราะห์นานาชาติ ทั้งด้าน
การศึกษา สมาคม และการปฏิบัติ...


อ่านเพิ่มเติม

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ข่าวสารล่าสุด

งานกิจกรรมทบทวนความรู้ฯ ครั้งที่ 2/59 (10 ก.ย. 59)

  สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนดให้มีการสอบใบอนุญาต

more
ประกาศรายชื่อผู้เข้าทบทวนความรู้ (10 ก.ย. 59)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าทบทวนความรู้ วันเสาร์ที่ 10 กันยา

more
กิจกรรมทบทวนความรู้ฯ ครั้งที่ 2/59

กิจกรรมทบทวนความรู้ฯ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งท

more
จำหน่ายหนังสือ "ความรู้พื้นฐานด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์"

ประกาศประชาสัมพันธ์ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเ

more
งานประชุมใหญ่สามัญ และการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนั

more

กิจกรรมอบรม/ประชุม/สัมมนา

รูปกิจกรรมล่าสุด

 • pakon1.jpg
 • pakon2.jpg
 • pakon3.jpg
 • pakon4.jpg
 • pakon5.jpg
 • sw3_1.jpg
 • sw3_3.jpg
 • sw3_7.jpg
 • sw3_10.jpg
 • sw3_11.jpg
 • sw3_13.jpg
 • sw3_16.jpg