ข่าวและกิจกรรม2020-10-02T18:49:19-07:00

ข่าวและกิจกรรม

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขและผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

By |June 17, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขและผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขยายระยะเวลารับสมัคร อบรม ป.วิอาญา (กำหนดการอบรมยังคงเดิม)

By |June 17, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

ขยายระยะเวลารับสมัคร อบรม ป.วิอาญา (กำหนดการอบรมยังคงเดิม) ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ลิ้ง https://bit.ly/3cvUxxB สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่เบอร์ 084-0925763 คุณศิริศักดิ์

กิจกรรมทบทวนความรู้ฯ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

By |June 17, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ในขณะนี้ ทางสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้เลื่อนกำหนดการสอบวัดประเมินความรู้ด้วยข้อเขียน เป็นวันที่ 25 กันยายน 2564 สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจึงเลื่อนการจัดกิจกรรมทบทวนความรู้ จากวันเสาร์ที่ 1 [...]

จัดอบรม โครงการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(สืบพยานเด็ก) หลักสูตรใหม่

By |February 11, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดอบรม โครงการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(สืบพยานเด็ก) หลักสูตรใหม่ ตามประกาศกระทรวงยุติธรรม วันที่ 24 มกราคม 2563 [...]

ดาวน์โหลดได้ฟรี หนังสือ “การสังคมสงเคราะห์ไร้พรมแดน ฉบับที่ 2: เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง พลังของปัจจัยกำหนดทางสังคม

By |February 11, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติ (INTERNATIONAL FEDERATION OF SOCIAL WORKERS-IFSW) จัดทำและเผยแพร่หนังสือ "การสังคมสงเคราะห์ไร้พรมแดน ฉบับที่ 2: [...]

ส.น.ส.ท.จัดทำแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดกิจกรรมการอบรม

By |February 11, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

ด้วยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ร่วมกับสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (ส.น.ส.ท.) มีแผนจะจัดกิจกรรมการอบรม/เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 ในการนี้ จึงจัดทำแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดกิจกรรมการอบรม/เพิ่มพูนความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักสังคมสงเคราะห์และผู้ที่สนใจมากที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ [...]

เสวนาออนไลน์

By |October 1, 2020|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

การเสวนาออนไลน์ "การคุ้มครองเด็ก มุมมอง และบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์" สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเพจนักสังคมสงเคราะห์เล่าเรื่องจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การคุ้มครองเด็ก: มุมมองและบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ [...]

ทบทวนความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 1-2563

By |October 1, 2020|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์สงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดทบทวนความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง [...]

กรรมการเป็นผู้แทนของสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติแห่งเอเชียแปซิฟิก (IFSW-AP)

By |October 1, 2020|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลภรณ์ โคตรบึงแก  เป็นผู้แทนหลัก (Main representative/regional   representative) ของสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติแห่งเอเชียแปซิฟิก (IFSW-AP) [...]

Go to Top