ข่าวและกิจกรรม2020-10-02T18:49:19-07:00

ข่าวและกิจกรรม

ส.น.ส.ท.จัดทำแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดกิจกรรมการอบรม

By |February 11, 2021|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

ด้วยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ร่วมกับสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (ส.น.ส.ท.) มีแผนจะจัดกิจกรรมการอบรม/เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 ในการนี้ จึงจัดทำแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดกิจกรรมการอบรม/เพิ่มพูนความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักสังคมสงเคราะห์และผู้ที่สนใจมากที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ [...]

เสวนาออนไลน์

By |October 1, 2020|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

การเสวนาออนไลน์ "การคุ้มครองเด็ก มุมมอง และบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์" สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเพจนักสังคมสงเคราะห์เล่าเรื่องจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การคุ้มครองเด็ก: มุมมองและบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ [...]

ทบทวนความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 1-2563

By |October 1, 2020|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์สงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดทบทวนความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง [...]

กรรมการเป็นผู้แทนของสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติแห่งเอเชียแปซิฟิก (IFSW-AP)

By |October 1, 2020|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลภรณ์ โคตรบึงแก  เป็นผู้แทนหลัก (Main representative/regional   representative) ของสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติแห่งเอเชียแปซิฟิก (IFSW-AP) [...]

Go to Top