ข่าวและกิจกรรม2020-10-02T18:49:19-07:00

ข่าวและกิจกรรม

ทบทวนความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 1-2563

By |October 1, 2020|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์สงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดทบทวนความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง [...]

กรรมการเป็นผู้แทนของสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติแห่งเอเชียแปซิฟิก (IFSW-AP)

By |October 1, 2020|Categories: ข่าวและกิจกรรม|

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลภรณ์ โคตรบึงแก  เป็นผู้แทนหลัก (Main representative/regional   representative) ของสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติแห่งเอเชียแปซิฟิก (IFSW-AP) [...]

Go to Top