สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2566

โดยสมาคมฯ จะประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและกำหนดการให้สมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่สนใจ ได้ทราบในลำดับต่อไป

แผนการจัดกิจกรรม ปี 2566

https://notability.com/n/2qGWPco5O2_7QKvNfuykez

ท่านสามารถดูรายละเอียดรูปแบบการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Link

http://bit.ly/3ZkT02w