สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2565-2566 สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

หัวข้อ “เคารพความหลากหลายผ่านการกระทำทางสังคมร่วมกัน : บทเรียนจากการทำงานของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายและมุมมองจากสากล”

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. – 12.30 น.

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่

https://bit.ly/41EfZra

ผู้เข้าร่วมท่านใดที่เป็นสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
กรุณากรอกรหัสสมาชิกสมาคมในขั้นตอนการลงทะเบียนในวันประชุม
ท่านสามารถตรวจสอบรหัสสมาชิกได้ที่