สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมฯ ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ​ครบรอบ 70 ปี ในวันที่ 25 มกราคม 2567